بازدید و رایزنی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی با رایسست و ISC

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی مهندس حبیب الله اصغری، رئیس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری(رایسست) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  (ISC) در تاریخ ۳۰/۰۵/۹۷ بازدید به عمل آوردند.

در ابتدای این بازدید، دکتر دهقانی، ریاست مجموعه ضمن خوش آمدگویی به مهمانان به بیان مختصری از تاریخچه تأسیس این دو مجموعه پرداخته و پایگاههای اطلاعاتی، گروههای پژوهشی، انتشارات، فعالیتها و تعاملات ملی و بین المللی و پتانسیل های کلی این مجموعه را معرفی کرد. دکتر دهقانی همچنین در خصوص نقش حمایتی مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی و برنامه های متنوع این دو مجموعه برای گسترش علم و فناوری در سطح کشور و منطقه توضیحاتی را ارائه داد.

در این بازدید که با هدف ارائه راهکارهای همکاری مشترک در ارتباط تأمین اطلاعات تولیدات علمی کشور صورت پذیرفت، در خصوص امکان استفاده از سامانه انتشارات ساخت مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاه(سمینا)  برای مرکز منطقه ای نیز صحبت شد.

از جمله دیگر مسائل مطرح شده در این جلسه استفاده از سامانه ای جهت تشخیص سرقت علمی و ادبی بود که توافقاتی در خصوص تشکیل کارگروهی برای بررسی و آماده سازی ساخت چنین سامانه ای در کشور به عمل آمد. در صورت امکان دسترسی به کلیه منابع علمی از جمله مقالات پایان نامه ها، انتظار برای رسیدن به چنین شرایط مهمی فراهم خواهد شد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم