آموزش تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه

  • محل تشکیل کلاس ها در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری خواهد بود.
  • تاریخ شروع کلاس ها 97/۷/۱ می باشد

آئین نامه ها و ضوابط

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد

علم سنجی

 

زبان شناسی رایانشی

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97

ثبت ­نام

پایان نامه