آموزش تحصیلات تکمیلی

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

 

 • اتوماسیون آموزشی
 

 • اطلاعیه ها
 • محل تشکیل کلاس ها در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری خواهد بود.
 • تاریخ شروع کلاس ها 97/11/21 می باشد
 • آئین نامه ها و ضوابط
 • برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد
 • علم سنجی
 • زبان شناسی رایانشی
 • تقویم آموزشی
 • ثبت ­نام
 • فرم­های ثبت نام
 • پایاننامه