صفحه نخست » رزومه ها » دکتر بهاره پهلوان زاده
dr2

دکتر بهاره پهلوان زاده

سمت: مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات - سرپرست و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی طراحی و عملیات سیستمها
تلفن ثابت : 07136898262
پست الکترونیک : pahlevanzadeh@ricest.ac.ir

سابقه فعالیت