صفحه نخست » رزومه ها » دکتر محمدرضا قانع
DR-Ghane

دکتر محمدرضا قانع

سمت: عضو هیأت علمی گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع،مشاور ریاست در امور پژوهشی
تلفن ثابت : 36898141-071
پست الکترونیک : ghane@ricest.ac.ir

سابقه فعالیت