صفحه نخست » رزومه ها » دکتر محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی
fala-pic-1

دکتر محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی

سمت: عضو هیأت علمی گروه پژوهشی زبان شناسی رایانه ای - رئیس و مشاور دفتر ریاست - سرپرست مدیریت روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی
تلفن ثابت : 36468421-071
پست الکترونیک : falahati@ricest.ac.ir

سابقه فعالیت