صفحه نخست » رزومه ها » شاپوررضا برنجیان
Berenjian

شاپوررضا برنجیان

سمت: عضو هیأت علمی گروه پژوهشی زبان شناسی رایانه ای
تلفن ثابت : 36898232-071
پست الکترونیک : lang@ricest.ac.ir

سابقه فعالیت