صفحه نخست » رزومه ها » دکتر حمید علیزاده زوج
alizadeh-1

دکتر حمید علیزاده زوج

سمت: عضو هیأت علمی و رئیس گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع و مدیر گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات
تلفن ثابت : 36898322-071
پست الکترونیک : halizade@ricest.ac.ir

سابقه فعالیت