بانک اطلاعات جامع دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران، از آغاز تا سال ۱۳۸۳