طرح های پژوهشی

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

عنوان
سال انتشار
ارائه کننده
تحلیل محتوایی مقدمه مقالات مجلات علوم انسانی (زبان و ادب فارسی) رتبه دار در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بر اساس مدل گلاسمن
1394