طرح های پژوهشی

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

عنوان
سال انتشار
ارائه کننده
ساخت انسانی پیکره موازی دو زبانه(انگلیسی – فارسی)عناوین مقالات مجلات رتبه دار نمایه شده در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
1394