آئین نامه ها

آئین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی موسسات عضو هیات امنای دانشگاه شیراز

آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی موسسه های آموزشی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

-

شیوه نامه اجرایی آیین نامه

-

فرم های ارتقا مرتبه

-

فرم های تبدیل وضعیت

آئین نامه انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری 

آئین نامه محاسبه نرخ بالاسری طرح های تحقیقاتی

-

قرارداد محاسبه نرخ بالاسری طرح های تحقیقاتی

دستور العمل ها و فرم ها

دستورالعمل ترفیع پایه اعضای هیأت علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

-

فرم ترفیع پایه

-

فرم اطلاعات پژوهشی

شیوه نامه  تشویق نویسندگان مقالات

دستورالعمل انتخاب پژوهشگر برتر مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

دستورالعمل فعالیت اعضای هیات علمی مرکز منطقه ‏ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در زمینه تدریس دروس نظری و راهنمایی و مشاوره پایان نامه در خارج از مجموعه

دستورالعمل اعطای تسهیلات به اعضای هیأت علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام برای شرکت در همایش های علمی معتبر

-

فرم شرکت در همایش

دستورالعمل ارائه تسهیلات به دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

دستورالعمل اجرایی میزان حمایت مالی از همایش ها و کنفرانس های برگزار شده توسط موسسات آموزشی پژوهشی و انجمن های علمی داخل کشور

-

فرم درخواست حمایت از همایش ها و کنفرانس ها

شیوه‏ نامه برگزاری کارگاه‏های آموزشی و پژوهشی

-

فرم پیشنهاد برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی

 

فرم اطلاعات طرح های پژوهشی کاربردی

فرم اطلاعات طرح های پژوهشی کاربردی

فرم ارائه ی طرح(جدید)