امکانات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

 

فهرست سالن های همایش و  فضاهای آموزشی، آزمايشگاهی، كارگاهی، اداری و ...  موجود در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری:

 

 

عنوانظرفیتامکانات
220 نفرامکانات پخش و ضبط صوت و تصویر و ویدیو پروژکتور 
70 نفرامکانات پخش صوت و تصویر و ویدیو پروژکتور 
75 نفرامکانات پخش و ضبط  صوت و تصویر و ویدیو پروژکتور 
65 نفرامکانات پخش صوت و تصویر و ویدیو پروژکتور 
220 نفرامکانات رفاهی و سیستم صوتی و تصویری
150 نفرامکانات رفاهی و سیستم گرمایش غذا
68 اتومبیلسایبان
30 نفرامکانات پیشرفته بدنسازی
80 ترابایتدیتاسنتر استاندارد با سیستم Cooling و UPS مرکزی
  • مهمانسرا
33 نفرامکانات رفاهی ، VIP و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
  • کلاس های درسی
125 نفرامکانات ویدیو پروژکتور و سیستم سرمایشی و گرمایشی مناسب
30 نفرسیستم های به روز و دسترسی به اینترنت
100 نفرشامل کتاب های عمومی و تخصصی فارسی و انگلیسی
  • سالن های مطالعه
100 نفرمکانی امن و آرام جهت مطالعه