مدیران گروههای پژوهشی و واحدها

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

علی بیهقی

سمت: مدیر امور اداری مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و سرپرست امور اداری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
تلفن ثابت : 07136468431
پست الکترونیک : omoor.edari@ricest.ac.ir

دکتر بهاره پهلوان زاده

سمت: مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات - سرپرست و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی طراحی و عملیات سیستمها
تلفن ثابت : 07136898262
پست الکترونیک : pahlevanzadeh@ricest.ac.ir

دکتر هاجر صفاهیه

سمت: سرپرست مدیریت امور پژوهش و فناوری و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع
تلفن ثابت : 36468456-071
پست الکترونیک : safaheih@ricest.ac.ir

دکتر محمدهادی فلاحی

سمت: عضو هیأت علمی و مدیر گروه پژوهشی زبان شناسی رایانه ای
تلفن ثابت : 36468453-071
پست الکترونیک : fallahi@ricest.ac.ir

دکتر محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی

سمت: عضو هیأت علمی گروه پژوهشی زبان شناسی رایانه ای - رئیس و مشاور دفتر ریاست - سرپرست مدیریت روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی
تلفن ثابت : 36468421-071
پست الکترونیک : falahati@ricest.ac.ir

نورالله کرمی

سمت: سرپرست اداره خدمات اطلاع‌رسانی
تلفن ثابت : 071-36468419
پست الکترونیک : info@ricest.ac.ir

فرهاد وفائی سدهی

سمت: مدیر طرح و برنامه
تلفن ثابت : 07136468428
پست الکترونیک : vafaei_sedehi@ricest.ac.ir
MrYaripoor

محمد هادی یاری پور

سمت: مدیر امور مالی
تلفن ثابت : 07136468423
پست الکترونیک : yaripour@ricest.ac.ir