فرم اشتراک نشریات

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

گرچه مرکز منطقه ای و ISC برای چاپ و انتشار نشریات علمی دانشگاه ها، انجمن های علمی و مؤسسات پژوهشی هزینه های زیادی را پرداخت می کند با این وجود از نظر ترویج علم علاقه مند است این نشریات به صورت رایگان بین کتابخانه ها و مراکز اسناد دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری بر حسب موضوع توزیع شود. از این رو، نظر به انتشار این نشریات در تیراژ 500 نسخه ممکن است برخی از واحدهای مراکز آموزشی و پژوهشی از دسترسی به شماره ها و نسخه های این نشریات محروم باشند. در این صورت پیشنهاد می نماید این مراکز با تکمیل فرم اشتراک نسبت به دریافت نشریه های مورد نظر اقدام نمایند.

مبلغ اشتراک به حساب شماره 2172403002009 سيبا بانک ملی ايراى شعبه فلکه گاز، به نام تمرکز درآمد اختصاصی مرکز منطقه ای واريز، و فيش بانکی آن ارسال و یا از طریق همین صفحه upload شود.

چنانکه نشریه مورد نظر در این صفحه مشاهده نشود لطفاً با بخش انتشارات مرکز منطقه ای به شماره 36468452-071 تماس حاصل نمایید