انتصاب دکتر دهقانی به عنوان عضو شورای سیاست گذاری «همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت، مبانی و راهکارها»

در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ دکتر محمد جواد دهقانی (رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) طی حکمی از سوی دکتر وحید احمدی مشاور وزیر عتف و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان عضو شورای سیاست گذاری «همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت، مبانی و راهکارها» منصوب شدند.

شایان ذکر است این همایش با هدف بررسی ابعاد مختلف نظری و عملی فضای اجتماعی واسط میان نهادهای تولید کننده دانش و عموم شهروندان و نقش عولمل مختلف در کارآمد کردن پژوهش و دستاوردهای دانشگاهی برگزار می شود.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم