معاونت پژوهش و فناوری

صفحه نخست » واحد های سازمانی » معاونت پژوهش و فناوری

اطلاعات تماس :

تلفن : 07136468456
فکس : 07136468352
ایمیل: research@ricest.ac.ir

آدرس ایمیل : salehi@ricest.ac.ir
شماره تلفن: 07136468456
 • دکتر هاجر صفاهیه
  سرپرست مدیریت امور پژوهش و فناوری
  More information
 • مریم طاهری
  مسئول دفتر و کارشناس پژوهشی
 • مینا رنجبر
  کارشناس آموزش
 • فاطمه روزیطلب
  کارمند امور پژوهشی
 • سمیه برهانیان
  کارمند امور پژوهشی

رسالت و چشم انداز:

– تنظیم برنامه‏ هاى پژوهشی مرکز در قالب سیاستها و خط مشى‏هاى مصوب
– انجام بررسیهاى لازم در مورد تغییر و یا توسعه برنامه‏ هاى تحقیقاتى و پژوهشى و تطبیق آن با نیازهاى کشور
– اظهارنظر در مورد اعتبارات مورد نیاز واحدها و گروه های پژوهشى مرکز
– تعبیر و تفسیر خط مشى‏هاى تعیین شده در مورد تحقیقات و ارائه راهنمایى لازم به واحدهاى‏ ذى‏ربط
– تهیه گزارشهاى لازم جهت طرح در شوراى علمی و کمیته پژوهشی مرکز
– تهیه و پیشنهاد آیین‏ نامه‏ هاى مختلف پژوهشى و نظارت بر اجراى آنها
– انجام بررسیهاى لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهاى پژوهشى
– برقرارى ارتباط با دانشگاههاى داخلى و خارجى و نیز مؤسسات علمى به منظور جلب همکارى آنان در زمینه‏هاى مختلف پژوهشى
– همکارى در ارائه خدمات علمى، فرهنگى و اجتماعى و برگزارى سمینارها و کنفرانسهاى علمى و اجراى کلیه امور قراردادهاى تحقیقاتى و علمى- خدماتى بین مرکز و سایر مؤسسات
– نظارت بر امور چاپ و انتشارات مرکز
– برنامه‏ریزى جهت استفاده اعضاى هیأت علمى از فرصتهاى مطالعاتى داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
– نظارت بر توزیع و تخصیص بورسها و نیز مأموریتهاى علمى خارج از کشور
– مطالعات لازم در زمینه ارزشیابى فعالیتهاى پژوهشى‏ وارزیابى ‏عملکرد پژوهش ى‏سالانه‏ مرکز
– نظارت بر عقد قراردادهاى پژوهشى و تحقیقات علمى
– افتتاح شاخه های مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در دانشگاه های سراسر کشور
– عضویت در مجامع و شرکت در جلسات مختلف برون سازمانی از جمله کنسرسیوم صاحبان محتوا، شورای سیاست گذاری منابع اطلاعاتی، انجمن کتابداری و ….
– برگزاری کارگاه های آموزشی