دفتر ریاست مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

صفحه نخست » واحد های سازمانی » دفتر ریاست مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

اطلاعات تماس :

تلفن : 07136468350
فکس : 07136468352
ایمیل: riasat@ricest.ac.ir

آدرس ایمیل : falahati@ricest.ac.ir
شماره تلفن: 07136468229
  • مهندس محبوبه کامیاب کلانتری
    کارشناسی کامپیوتر

رسالت و چشم انداز:

  • مدیریت دفتر
  • مسئول کنترل ارباب رجوع و مهمانان
  • تنظیم برنامه های ریاست
  • تشکیل جلسات مورد نظر
  • تسهیل ارتباطات علمی و کاری ریاست با سازمان ها و افراد
  • دریافت و ارسال مکاتبات و پیگیری امور و دستورات ریاست