مدیریت روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی

صفحه نخست » واحد های سازمانی » مدیریت روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی

اطلاعات تماس :

تلفن : 07136468421
فکس : 07136468352
ایمیل: oisc@ricest.ac.ir

آدرس ایمیل : falahati@ricest.ac.ir
 • رخشان دانشور کشکولی
  کارشناس
 • نجمه حمیدی فرد
  کارشناس
 • محمد خانی
  کارشناس مسئول
 • حمید رضا مرزبان
  کارشناس

رسالت و چشم انداز:

 • تعیین سیاستهای مربوط به همکاریهای منطقه ای بر اساس اولویتهای دولت جمهوری اسلامی ایران
 • برگزاری همایشهای داخلی و منطقه ای در حوزه های علوم, تکنولوژی و اطلاع رسانی
 •  تعیین سیاستهای مناسب برای شرکت فعال مرکز منطقه ای در پروژه های تحقیقاتی مربوط به حیطه های علوم, تکنولوژی و علوم اطلاع رسانی در ایران و کشورهای منطقه
 •  دعوت از متخصصان ایرانی مقیم خارج و نیز سایر متخصصان کشورهای منطقه برای مشارکت در فعالیتهای مرتبط با کتابداری و علوم اطلاع رسانی
 •  انجام پروژه های علمی و نیز برنامه های مبادله استاد و دانشجو با مؤسسه های تحقیقاتی و دانشگاههای داخلی و منطقه ای
 •  برقراری همکاریهای علمی با سازمانهای بین المللی از جمله TWAS, UNESCO و …
 •  همکاری برنامه ریزی شده با اداره همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری
 • همکاری با مرکز اطلاع رسانی مرکز منطقه ای به منظور ایجاد و راه اندازی شعبه های مختلف در جای جای میهن اسلامی
 • همکاری با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در راه اندازی شعبه ها و گسترش برنامه های اطلاع رسانی مرکز منطقه ای در کشورهای منطقه.در حال حاضر مرکز منطقه ای در دانشگاه تشرین- سوریه شاخة مرکز اطلاع رسانی خود را دایر نموده است و در آینده نزدیک در مرکز اطلاع رسانی علمی و فنی ارمنستان نیز شاخة دوم تأسیس خواهد شد
 • … شرکت فعال در معرفی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری از طریق تهیه کاتالوگها، بروشورها و
 •  شرکت فعال در امر بازاریابی
 • برقراری بازیدهای داخلی و خارجی
 •  ارسال کدهای کاربری داخلی و خارجی
 • به عضویت درآوردن مرکز منطقه ای در سازمانهای اطلاع رسانی منطقه ای یا بین المللی مثل شبکة خدمات امانت گیری بین کتابخانه ای سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی COMSTECH