معاونت اداری و مالی

صفحه نخست » واحد های سازمانی » معاونت اداری و مالی

اطلاعات تماس :

تلفن : 07136468074
فکس : 07136468352
ایمیل:

آدرس ایمیل : salehi@ricest.ac.ir
  • مریم فرمانی
    مسئول دفتر

رسالت و چشم انداز:

  •  صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
  •  سازماندهی فعالیت های مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
  •  تعیین خط مشی در حوزه اداری و مالی و نظارت بر حسن اجرای آن