مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

برگزاری سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش(۱): کاربرد کلان داده در پردازش زبان طبیعی
به گزارش اداره روابط عمومی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، مجموعه ...
  ۶ روز تا برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی کشورهای عضو آیسسکو در ISC
قسمت سیزدهم: معرفی شرکت کنندگان ساحل عاج و نیجریه   یکی از کشورهای شرکت کننده در اجلاس دبیران کل کمیسیون های  ...
jalese
بازدید و رایزنی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی با رایسست و ISC
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی مهندس حبیب الله ...
بازدید دانشگاه زند فارس از مرکز و ISC
در روز  چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷، بازدیدی با حضور تعداد ۲۰نفر از اساتید دانشگاه زند شیراز جهت آشنایی با امکانات و ...
بازدید اسازمان بسیج اساتید فارس از مرکز و ISC
در روز  یکشنبه مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷، بازدیدی با حضور تعداد ۲۰نفر از اعضای بسیج اساتید فارس جهت آشنایی با امکانات و ...
الزامات نقش‌آفرینی دانشگاه در تربیت قوه‌ی عاقله‌ی کشور
رهبر معظم انقلاب در دیدار صدها نفر از اساتید، اعضای هیأت‌های علمی و پژوهشگران دانشگاه‌ها و مراکز علمی در تاریخ ...