مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

رایسست و ISC در قاب دوربین/ دانشگاه پنجاب آماده همکاری و پل ارتباطی ایران با پاکستان
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (رایسست) و ...
رایسست و آموزش و پرورش/ خدمات علمی در خدمت دانش آموزان
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، مرکز ...
رایزنی در خصوص تأسیس شاخه در آلمان/ دسترسی به رشته‌های ایران‌شناسی، شرق‌شناسی و اسلام‌شناسی در آلمان
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، این ...
برگزاری کارگاه ارتقاء سطح اثرگذاری علم و جایگاه دانشگاه ها در رتبه بندی های بین المللی در جمهوری آذربایجان
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) کارگاه آموزشی «ارتقاء ...
بازدید دانش آموزی دبیرستان دخترانه ارجمندی شیراز
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، ۳۴ ...
بازدید دانش آموزی دبیرستان نمونه دولتی اندیشه از رایسست
۵۵ نفر از دانش آموزان دبیرستان دبیرستان نمونه دولتی اندیشه جهت آشنایی با مرکز منطقه ای، خدمات آن و نحوه ...
کارگاه آشنایی و استفاده از پایگاه های رایسست در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، کارگاه ...
برگزاری سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش (۸): بازیابی اطلاعات متنی با استفاده از منطق فازی
به گزارش اداره روابط و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه ...
برگزاری سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش (۹): آموزش چند نرم افزار کاربردی در تألیف و ویرایش مقالات علمی
به گزارش اداره روابط و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه ...
بازدید دانش آموزی دبیرستان دخترانه شهید بهرام رزمی از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری
۳۴ نفر از از دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهید بهرام رزمی جهت آشنایی با مرکز منطقه ای، خدمات آن و ...
بازدید دانش آموزی دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه ستارگان از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری
۵۴ نفر از از دانش آموزان دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه ستارگان جهت آشنایی با مرکز منطقه ای، خدمات آن و نحوه ...
شرکت مرکز منطقه ای در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دستگاه های استان فارس
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ...
بازدید دانش آموزی دبیرستان دخترانه شاهد ۱۵ از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
۴۰ نفر از از دانش آموزان دبیرستان دخترانه شاهد ۱۵ شیراز جهت آشنایی با مرکز منطقه ای، خدمات آن و ...
بازدید دانش آموزی دبیرستان شهید فضل الله هاشمی از مرکز منطقه ای
۶۰ نفر از از دانش آموزان دبیرستان شهید فضل الله هاشمی شیراز جهت آشنایی با مرکز منطقه ای، خدمات آن ...
برگزاری کارگاه نمک یددار در مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ...
برگزاری کارگاه “اخلاق اداری و مناسبات انسانی”
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ...
بازدید دانش آموزی مجتمع آموزشی علم و زندگی
مجتمع آموزشی علم و زندگی ناحیه یک شیراز از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری «رایسست» در تاریخ ...
گسترش فعالیت های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در جنوب شرق آسیا
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC) (، دکتر محمدجواد ...
برگزاری سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش (۷): طبقه بندی افعال زبان فارسی بر پایه ی مولفه های معنایی
به گزارش اداره ی روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ...
دسترسی رایگان به مقالات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
دسترسی به مقالات مرکز منطقه‌ای اطلاع‌ رسانی علوم و فناوری «رایسست» بمناسبت هفته پژوهش رایگان شد. به گزارش اداره روابط ...
بازدید معلمان و مدیران نواحی ۴ گانه آموزش و پرورش شیراز از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (۲)
معلمان و مدیران نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شیراز که از امکانات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و ...
بازدید معلمان و مدیران نواحی ۴ گانه آموزش و پرورش شیراز از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
معلمان و مدیران نواحی ۴ گانه آموزش و پرورش شیراز که از امکانات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و ...
برگزاری کارگاه آشنایی با خدمات رایسست در دبیرستان علوم پزشکی شیراز
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، با ...
بازدید دانش آموزی دبیرستان شهید فضل الله هاشمی از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
۴۵ نفر از از دبیرستان شهید فضل الله هاشمی جهت آشنایی با مرکز منطقه ای، خدمات آن و نحوه استفاده ...
بازدید دانش آموزی دبیرستان دخترانه امام رضا (ع) از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
۴۵ نفر از از دانش آموزان دبیرستان دخترانه امام رضا (ع) جهت آشنایی با مرکز منطقه ای، خدمات آن و ...
برگزاری سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش (۶): رفتار زبانی در امر ارتباط
به گزارش اداره روابط و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه ...
برگزاری سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش (۵): راه کارهای کسب مرجعیت علمی در ایران
به گزارش اداره روابط و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه ...
برگزاری سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش(۴): زمینه های خدمات علم سنجی در پشتیبانی از برنامه راه بردی دانشگاه ها و توسعه علمی ایران
به گزارش اداره روابط و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه ...
بازدید ۷۰نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون از رایسست
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه ...
تودیع و معارفه ی ریاست دانشگاه صنعتی شیراز
در تاریخ چهارشنبه، ۱۳۹۷/۹/۷، جلسه ی تودیع و معارفه ی ریاست اسبق و جدید دانشگاه صنعتی شیراز، با حضور جناب ...
برگزاری سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش (۳): دو دهه پژوهش در کشورهای اسلامی
به گزارش اداره روابط عمومی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، مجموعه ...
برگزاری سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش(۲): مقایسه تطبیقی منابع و مدارک علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی با منابع سایر پایگاه های اطلاعاتی فارسی
به گزارش اداره روابط عمومی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، مجموعه ...
برگزاری سخنرانی علمی به مناسبت هفته پژوهش(۱): کاربرد کلان داده در پردازش زبان طبیعی
به گزارش اداره روابط عمومی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، مجموعه ...
بازدید دانش آموزی مدرسه علوم پزشکی از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
۱۸ نفر از از دانش آموزان مدرسه علوم پزشکی شیراز جهت آشنایی با مرکز منطقه ای، خدمات آن و نحوه ...
بازدید مدیران و کارشناسان برق منطقه ای فارس از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری(رایسست) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
۳۰ نفر از مدیران و کارکنان برق منطقه ای فارس جهت آشنایی با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و ...
بازتاب برگزاری اجلاس کمیسیون های ملی آیسسکو در رسانه های عربی
برگزاری اجلاس کمیسیون های ملی آیسسکو در شیراز، در رسانه های کشورهای  عربی بازتاب گسترده ای داشته است. اجلاس دبیران کل ...
جشن روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار
جشن روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار روز شنبه مورخ ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، با ...
دیدار دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو در تونس با هیئت رئیسه ISC
در حاشیه اجلاس دبیران کل کمیسیون‌های ملی کشورهای عضو آیسسکو: دیدار دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو در تونس با هیئت رئیسه ISC ...
دیدار دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو اوگاندا با هیئت رئیسه ISC
در جریان برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون‌های ملی کشورهای عضو آیسسکو در شیراز: دیدار دبیرکل کمیسیون ملی اوگاندا با هیئت ...
دیدار دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو کشور مالی با هیئت رئیسه ISC
در حاشیه اجلاس دبیران کل کمیسیون‌های مالی کشورهای عضو آیسسکو: دیدار دبیرکل کمیسیون ملی کشور مالی با هیئت رئیسه ISC دکتر ...
روز دوم اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی آیسسکو; غلامرضا کریمی دبیر کل کمیسیون ملی آیسسکو در ایران: رویداد آیسسکو راه را برای مسلمانان در آینده باز می کند
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) ...
حضور معاون آموزشی وزیر علوم، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در دومین روز از اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی آیسسکو در شیراز
ضرورت راه اندازی مرکز توسعه علمی آیسسکو معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به ضرورت راه اندازی مرکز توسعه علمی ...
حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در دومین روز از اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی آیسسکو
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با ارائه آماری از میزان تحصیلات زنان و مردان در دانشگاه‌های کشور، گفت: ...
روز دوم اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی آیسسکو: گزارش رشد ۱۳ درصدی ثبت اسناد علمی توسط کشورهای اسلامی توسط دکتر دهقانی
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در مورد تعداد ...
روز نخست اجلاس دبیران کل کشورهای عضو ISESCO، تلاش کشورهای عضو آیسسکو برای تدوین استراتژی و ایجاد شبکه علمی مشترک
دبیران کل کمیسیون های ملی آیسسکو همچنین امروز در سه نشست تخصصی با ارائه گزارش های تخصصی درباره «تلاش های ...
رونمایی از تمبر یادبود اجلاس آیسسکو و ISC
در جریان برگزاری افتتاحیه اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی آیسسکو، تمبر یابود آیسسکو و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ...
ظرفیت های علمی و تکنولوژی شیراز برای آیسسکو یک فرصت است
غلامرضا کریمی دبیر کل کمیسیون ملی آیسسکو در ایران: ظرفیت های علمی و تکنولوژی شیراز برای آیسسکو یک فرصت است.   ...
سخنرانی وزیر آموزش و پرورش، آقای محمد بطحایی، در افتتاحیه ی اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی آیسسکو
نخستین روز از اجلاس بین المللی دو روزه دبیران کل کشورهای عضو ISESCO امروز یکشنبه ۲۰ آبان ماه در پایگاه استنادی علوم ...
اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی آیسسکو یکشنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و ۴۰ نماینده از کشورهای اسلامی در شیراز آغاز به کار کرد.
اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی آیسسکو یکشنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و ۴۰ نماینده از کشورهای ...
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: پیشتازی ایران در تولید علم و استنادسازی
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با اشاره به پیشتازی جمهوری اسلامی در تولید علم و استناد سازی در منطقه ...
 ۲  روز تا برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی کشورهای عضو آیسسکو در ISC
قسمت هفدهم: معرفی شرکت کنندگان بنین و سودان   یکی از کشورهای شرکت کننده در اجلاس دبیران کل کمیسیون های  ملی ...
 ۳ روز تا برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی کشورهای عضو آیسسکو در ISC
قسمت شانزدهم: معرفی شرکت کنندگان گابن و چاد یکی از کشورهای شرکت کننده در اجلاس دبیران کل کمیسیون های  ملی کشورهای ...
۴  روز تا برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی کشورهای عضو آیسسکو در ISC
قسمت پانزدهم: معرفی شرکت کنندگان سورینام و جیبوتی   یکی از کشورهای شرکت کننده در اجلاس دبیران کل کمیسیون های  ملی ...
 ۵  روز تا برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی کشورهای عضو آیسسکو در ISC
قسمت چهاردهم: معرفی شرکت کنندگان لیبی و گینه بیسائو   یکی از کشورهای شرکت کننده در اجلاس دبیران کل کمیسیون های  ...
  ۶ روز تا برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی کشورهای عضو آیسسکو در ISC
قسمت سیزدهم: معرفی شرکت کنندگان ساحل عاج و نیجریه   یکی از کشورهای شرکت کننده در اجلاس دبیران کل کمیسیون های  ...
۷ روز تا برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی کشورهای عضو آیسسکو در ISC
قسمت دوازدهم: معرفی شرکت کنندگان عمان و مالی   یکی از کشورهای شرکت کننده در اجلاس دبیران کل کمیسیون های  ملی ...
۸ روز تا برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی کشورهای عضو آیسسکو در ISC
قسمت یازدهم: معرفی شرکت کنندگان اوگاندا و مالدیو   یکی از کشورهای شرکت کننده در اجلاس دبیران کل کمیسیون های  ملی ...
۹ روز تا برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی کشورهای عضو آیسسکو در ISC
قسمت دهم: معرفی شرکت کنندگان مراکش و سنگال   یکی از کشورهای شرکت کننده در اجلاس دبیران کل کمیسیون های  ملی ...
logo
۱۰ روز تا برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی کشورهای عضو آیسسکو در ISC
قسمت نهم: معرفی شرکت کنندگان فلسطین و موریتانی   یکی از کشورهای شرکت کننده در اجلاس دبیران کل کمیسیون های  ملی ...
logo
۱۱ روز تا برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی کشورهای عضو آیسسکو در ISC
قسمت هشتم: معرفی شرکت کنندگان بنگلادش و گامبیا یکی از کشورهای شرکت کننده در اجلاس دبیران کل کمیسیون های  ملی ...
۱۲ روز تا برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی کشورهای عضو آیسسکو در ISC
قسمت هفتم: معرفی شرکت کنندگان اردن و تونس   یکی از کشورهای شرکت کننده در اجلاس دبیران کل کمیسیون های  ...
بازدید ۴۵ نفر از دانشجویان رشته موزه دانشگاه هنر شیراز از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
۴۵ نفر از دانشجویان رشته موزه دانشگاه هنر شیراز با هدف بازدید و آشنایی با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی ...
۱۳ روز تا برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی کشورهای عضو آیسسکو در ISC
قسمت ششم: معرفی شرکت کنندگان کویت و نیجر یکی از کشورهای شرکت کننده در اجلاس دبیران کل کمیسیون های  ملی ...
۱۴ روز تا برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی کشورهای عضو آیسسکو در ISC
قسمت پنجم: معرفی شرکت کنندگان قطر و بورکینافاسو   یکی از کشورهای شرکت کننده در اجلاس دبیران کل کمیسیون های  ...
بازدید ۴۵ نفر از دانشجویان رشته معماری دانشگاه هنر شیراز از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
۴۵ نفر از دانشجویان رشته معماری دانشگاه هنر شیراز با هدف بازدید و آشنایی با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی ...
۱۵ روز تا برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی کشورهای عضو آیسسکو در ISC
قسمت چهارم: معرفی شرکت کنندگان پاکستان و تاجیکستان   یکی از کشورهای شرکت کننده در اجلاس دبیران کل کمیسیون های  ...
۱۶ روز تا برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی کشورهای عضو آیسسکو در ISC
قسمت سوم: معرفی شرکت کنندگان عراق   یکی از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس عراق می باشد: نام شرکت ...
pic
۱۷ روز تا برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی کشورهای عضو آیسسکو در ISC
قسمت دوم: معرفی شرکت کنندگان برونئی   یکی از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس برونئی می باشد: نام شرکت ...
اینترنت عمومی (PUBLIC Wi-Fi ) در مرکز منطقه ای راه اندازی گردید.
با همکاری شرکت آسیا تک تهران، اینترنت عمومی (PUBLIC Wi-Fi ) در مرکز منطقه ای اجرایی شد  و دسترسی مراجعه ...
logo
۱۸ روز تا برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی کشورهای عضو آیسسکو در ISC
قسمت اول: معرفی شرکت کنندگان مالزی برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی آیسسکو با پیشنهاد اولیه ISC، در اجلاس ...
بازدید دانشجویان موسسه آموزش عالی زند شیراز از مرکز منطقه ای
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، ...
بازدید دانش آموزان دبیرستان غیر دولتی بهشت دانش
بنا به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، ...
بازدید دانشجویان موسسه آموزش عالی آپادانا
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، ...
بازدید علمی مدارس از مرکز منطقه ای
بنا بر گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، ...
bosnia3
بازدید نمایندگان دانشگاهی بنگلادش و بوسنی از رایسست و آی اس سی: تاسیس شاخه رایسست در بنگلادش و بوسنی
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه ...
نقش و جایگاه زبان فارسی
دکتر محمدجواد دهقانی به عنوان سخنران مدعو در مراسم اختتامیه سیزدهمین گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی شرکت ...
همکاری مرکز منطقه ای، ISC و انجمن ترویج زبان و ادب در گسترش زبان فارسی
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از پتانسیل های خود برای بین ...
امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز منطقه ای و ISC و ستاد کل نیروهای مسلح
بنا بر گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ...
دسترسی رایگان به مقالات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
دسترسی به مقالات مرکز منطقه‌ای اطلاع‌ رسانی علوم و فناوری (RICeST) بمناسبت آغاز سال تحصیلی رایگان شد. به گزارش اداره ...
honar3
امضاء تفاهم نامه همکاری های علمی، پژوهشی و فناوری بین رایسست و دانشگاه هنر شیراز
بنا بر گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ...
بازدید دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مرکز منطقه ای و ISC
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه ...
moarefe6
مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال ۱۳۹۷ رشته علم سنجی و زبان شناسی رایانشی برگزار شد
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، ...
pakistan and Albani visit
بازدید هیئت دانشگاهی آلبانی و پاکستان از رایسست و آی اس سی: تاسیس شاخه رایسست در پاکستان و آلبانی
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه ...
CINVU
برگزاری نخستین نشست عمومی شبکه دانشگاههای مجازی کشورهای اسلامی (CINVU) در دانشگاه پیام نور تهران
مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی از فعالیتهای این شبکه حمایت علمی، پژوهشی و فناوری می کند. با هدف حمایت ...
PhotoNews
انتصاب دکتر دهقانی به عنوان عضو شورای سیاست گذاری «همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: ضرورت، مبانی و راهکارها»
در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ دکتر محمد جواد دهقانی (رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست ...
MOU with Persian Gulf University
امضاء تفاهم نامه همکاری های علمی، پژوهشی و فناوری بین رایسست/ ISC و دانشگاه خلیج فارس
بنا بر گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ...
unesco
دکتر دهقانی به سمت ” عضو کمیته ملی آموزش عالی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو” منصوب شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس کمیسیون ملی یونسکو در ایران، طی حکم مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۷ ، دکتر دهقانی رییس ...
jalese
بازدید و رایزنی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی با رایسست و ISC
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی مهندس حبیب الله ...
کارکنان مرکز و ISC خون اهداء کردند
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) ...
بازدید دانشگاه زند فارس از مرکز و ISC
در روز  چهارشنبه مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۷، بازدیدی با حضور تعداد ۲۰نفر از اساتید دانشگاه زند شیراز جهت آشنایی با امکانات و ...
بازدید اسازمان بسیج اساتید فارس از مرکز و ISC
در روز  یکشنبه مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷، بازدیدی با حضور تعداد ۲۰نفر از اعضای بسیج اساتید فارس جهت آشنایی با امکانات و ...
ISESCO
دکتر دهقانی به سمت ” عضو شورای سیاست گذاری اجلاس دبیران کل کمیسیون ملی کشورهای عضو آیسسکو” منصوب شد.
وزیر آموزش و پرورش و رئیس شورای عالی کمیسیون ملی آیسسکو در ایران، دکتر محمد ابطحی، طی حکمی  دکتر دهقانی ...
بازدید هیأت عراقی از رایسست و پایگاه
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی هیأتی از کشور ...
دیدار هیات ISC با سرپرست موقت کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، با هدف گسترش تعاملات ...
نشست هماهنگی اعضای کمیته راهبری آیسسکو ۲۰۱۸ در ISC
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری وپایگاه ...
بازدید رئیس شورای شهر شیراز از رایسست و ISC/ لزوم همکاری فی ما بین
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی در تاریخ ۲۷/۴/۹۷ ...
بازدید هیات کتابخانه آستان قدس رضوی از مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی
رئیس کتابخانه آستان قدس رضوی در قالب هیاتی چهار نفره روز سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ ، از مرکز منطقه ...
استاندار فارس و هیات همراه از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بازدید کردند
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی در تاریخ ۱۷/۴/۹۷ ...
الزامات نقش‌آفرینی دانشگاه در تربیت قوه‌ی عاقله‌ی کشور
رهبر معظم انقلاب در دیدار صدها نفر از اساتید، اعضای هیأت‌های علمی و پژوهشگران دانشگاه‌ها و مراکز علمی در تاریخ ...
دیدار ریاست سازمان با خانواده شهیدان لازم مطوری و داراب زورمند
مطابق برنامه های از پیش هماهنگ شده ریاست مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی مبنی بر دیدار ماهانه با خانواده ...
عید سعید فطر و سرور بندگی تهنیت باد
  عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت      صد شکر که این آمد و صد حیف که آن ...
تسلیت درگذشت والد مشاور محترم وزیر و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 درگذشت پدر گرامی جناب دکتر وحید احمدی مشاور وزیر و رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را به ایشان و ...
برگزاری جلسه مدیران روابط عمومی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری منطقه ۷
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، جلسه ...
” فزت و رب الکعبه “
پس از رحلت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به علت شرایط خاصی که بوجود آمده بود ...
“ایـن انـقـلاب بـی نـام خـمـیـنی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست”
  یکی از برترین چهره هایی که تاریخ بشریت به خود دیده ، شخصیت متعالی امام خمینی (ره ) اسـت ...
خدمت جدید مرکز منطقه ای: اتصال مساجد به پایگاه های اطلاعات علمی مرکز
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، در ...
توسعه همکاریهای مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی با دانشگاه خلیج فارس
رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه خلیج فارس، دکتر باقری، در تاریخ ۵/۳/۹۷ از رایسست و ISC بازدید کردند. هدف از این ...
همکاری مرکز منطقه ای با بنیاد سعدی برای تامین منابع اطلاعاتی کرسی های زبان و ادب فارسی
روز سه شنبه مورخ ۲۵/۲/۹۷ دکتر فلاحتی، رئیس اداره همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم ...
پیام تبریک مرکز منطقه ای به مناسبت انتصاب آیت الله دژکام به سمت «نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز»
انتصاب ایشان را به نمایندگی ولی فقیه و امام جمعه شیراز از جانب رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت ...
برگزاری نشست هماهنگی اجلاس عمومی فرهنگستان علوم جهان در ایران
به گزارش اداره همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، جلسه هماهنگی نشست TWAS-2018 ...
بازدید اساتید و اعضای هیات تحریریه رشته زبان و ادبیات روسی در ۹ کشور دنیا از مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای و ISC،  روز دوشنبه  مورخ ۲۴ ...
برگزاری کارگاه «آموزشی آشنایی با Scopus و SciVal » ویژه محققین در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
به گزارش اداره همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، در راستای نقش ملی ...
بازدید دانشجویان دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز
در روز  یکشنبه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷، یک بازدید دانشجویی با حضور تعداد ۶۵ نفر از دانشجویان دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز ...
افتتاح شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در دانشگاه صنعتی اصفهان
  به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، در ...
بر‌گزاری کارگاه آموزشی پروکوئست در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
پیرو امضاء قرارداد همکاری مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری جهت تأمین منابع علمی دانشگاه های کشور با ...
خدمات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به آموزش و پرورش فارس
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، با ...
برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم در مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
برگزاری مراسم بزرگداشت روز معلم در مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
  روز سه شنبه مورخ ۱۱/۲/ ۹۷  مراسم بزرگداشت روز معلم در سالن طبقه ۸  مرکز منطقه ای برگزار گردید. در این مراسم که در ...
برپایی مراسم جشن ولادت با سعادت امام زمان (عج) در مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی
برپایی مراسم جشن ولادت با سعادت امام زمان (عج) در مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی
مراسم گرامیداشت ولادت حضرت ولی عصر( عج) در روز دو شنبه مورخ ۱۰/۲/۹۷  در محل سالن بین الملل مرکز منطقه ای برگزار ...
بازدید مسئولین و دانش آموزان دبیرستان دخترانه بهشتی دانشجویان موسسه آموزش عالی هنر
در روز یکشنبه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷، دو بازدید دانش آموزی و دانشجویی با حضور تعداد ۳۵ نفر از دانش آموزان دبیرستان ...
بازدید دانشجویان دانشکده خبر از مرکز منطقه ای
در روز شنبه مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۷، یک بازدید دانشجویی با حضور تعداد ۲۰ نفر از دانشجویان دانشکده خبر جهت آشنایی با ...
بازدید دانش جویان نخبه فارس از مرکز منطقه ای
بازدید دانش جویان نخبه فارس از مرکز منطقه ای
در روز یکشنبه مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۷، یک بازدید دانشجویی با حضور تعداد ۴۰ نفر از دانشجویان نخبه فارس جهت آشنایی با امکانات و ...
بازدید دانشجویان موسسه آموزش عالی زند
در روز شنبه مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷، یک بازدید دانشجویی با حضور تعداد ۵۵ نفر از دانشجویان  دموسسه آموزش عالی زند جهت ...
اساتید دانشگاه بابل عراق از رایسست و ISC بازدید کردند
روز یکشنبه مورخ ۲/۲/۹۷ هیاتی سه نفره از اساتید دانشگاه بابل عراق متشکل از دکتر محمد نوری محمد، دکتر عبدالعظیم ...
برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه برای کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در رایسست
پیرو درخواست سازمان برنامه و بودجه در تاریخ های اول و دوم اردیبهشت ۹۷، کارگاه آموزشی « بررسی نقش محوری ...
بازدید رئیس کتابخانه ملی از رایسست و ISC
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی در تاریخ ۱/۲/۹۷ سرکار خانم دکتر اشرف بروجردی  رییس ...
بازدید مسئولین و دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی الزهرا
در روز یکشنبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۷، یک بازدید دانش آموزی با حضور تعداد ۳۵ نفر از دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی ...
بازدید مسئولین و دانش آموزان دبیرستان دخترانه معراج
در روز سه شنبه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷، یک بازدید دانش آموزی با حضور تعداد ۳۵ نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه ...
برگزاری اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی آیسسکو در کشورهای اسلامی در ISC
پیشنهاد برگزاری اجلاس وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در آبان  ...
بازدید مسئولین و دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی الزهرا
در روز یکشنبه مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷، یک بازدید دانش آموزی با حضور تعداد ۶۵ نفر از دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی ...
بازدید نماینده ProQuest از مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی
در تاریخ ۲۰/۱/۹۷ آقای آناس عبدالهادی مدیر فروش ProQuest در منطقه‌ی خاورمیانه، ترکیه و آفریقا به همراه جناب آقای دکتر ...
بیست و هشتمین نشست عمومی فرهنگستان علوم جهان در ایران برگزار می شود
رییس مرکزمنطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (رایسست) گفت: بیست و هشتمین نشست عمومی فرهنگستان علوم جهان (TWAS) در ...
برگزاری کارگاه علمی برای اساتید دانشگاه صنعتی
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ، ...
اختتامیه کارگاه های « افزایش تاثیر تحقیق : راهکارهای عملی برای دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی » ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا
مراسم اختتامیه  کارگاه های « افزایش تاثیر تحقیق : راهکارهای عملی برای دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی » ویژه کشورهای ...
اختتامیه نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در زبانشناسی رایانشی با تاکید بر خط و زبان فارسی
اختتامیه نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در زبانشناسی رایانشی با تاکید بر خط و زبان فارسی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۶برگزار گردید ...
نشست اعضای کمیته راهبری برگزاری بیست و هشتمین نشست عمومی فرهنگستان علوم جهان (TWAS- 2018 ) در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
نشست اعضای کمیته راهبری برگزاری بیست و هشتمین نشست عمومی فرهنگستان علوم جهان  (TWAS) با حضور دکتررومین مورنزی مدیر اجرایی فرهنگستان علوم ...
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در زبانشناسی رایانشی با تاکید بر خط و زبان فارسی را برگزار کرد.
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اهداف متعددی را دنبال می کند که یکی از آنها، حمایت از ...
بازدید مسئولین و دانش آموزان دبیرستان اسوه فیروزآباد از رایسست
در روز شنبه مورخ ۲ اسفند ۱۳۹۶، تعداد ۷۰ نفر از مسئولین و دانش آموزان دبیرستان اسوه فیروزآباد جهت آشنایی با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی ...
کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست ویژه دانشجویان دانشکده شهید باهنر شیراز
در روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶، کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور ۳۰ نفر از دانشجویان دانشکده شهید باهنر شیراز برگزار شد. بازدیدکنندگان ...
بازدید مسئولین و دانش آموزان مدرسه امام رضا (ع) از رایسست
در روز یکشنبه مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۶، تعداد ۶۰ نفر از مسئولین و دانش آموزان مدرسه امام رضا (ع) جهت آشنایی با امکانات و ...
بازدید شرکت اپتک هند از رایسست
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری بازدید ...
بازدید مسئولین و دانش آموزان دبیرستان حضرت مریم (س) از رایسست
در روز چهارشنبه مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶، تعداد ۶۰ نفر از مسئولین و دانش آموزان دبیرستان حضرت مریم (س) جهت آشنایی با امکانات و ...
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تفاهم نامه همکاری امضا کردند
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، تفاهم ...
افتتاح بیست و پنجمین شاخه مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری کشور در مکتا
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، مراسم ...
افتتاح بیست و چهارمین شاخه مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری کشور در دانشگاه قم
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، آیین ...
بازدید مسئولین و دانش آموزان دبیرستان حضرت رقیه (س)
در روز سه شنبه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶، مسئولین و دانش آموزان دبیرستان حضرت رقیه (س) جهت آشنایی با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی ...
کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست ویژه مربیان اداره کل آموزش و پرورش استثنایی فارس
در روز سه شنبه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶، کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور ۲۰ نفر از مربیان اداره کل آموزش و ...
برگزاری کارگاه آموزشی « آشنایی با اصول علمی روش تحقیق» در مدرسه دکتر معطری
کارگاه آموزشی « آشنایی با اصول علمی روش تحقیق» در روز دوشنبه مورخ ۱۶/۱۱/۹۶ برای ۶۰ نفر از دانش آموزان دوره متوسطه اول مدرسه ...
بازدید مسئولین و دانش آموزان دبستان نبوت ۲ از رایسست
در روز یکشنبه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۶، مسئولین ودانش آموزان دبستان نبوت ۲ جهت آشنایی با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین ...
همایش پیاده روی کارکنان مرکز و پایگاه به مناسبت دهه مبارک فجر
برنامه پیاده روی کارکنان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بمناسبت گرامیداشت ...
دسترسی به مقالات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) در دهه مبارک فجر رایگان شد
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، بمناسبت ...
بازدید مسئولین و دانش آموزان دبیرستان ستارگان ۱ از رایسست
در روز چهارشنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶، تعداد ۵۰ نفر از مسئولین و دانش آموزان دبیرستان ستارگان ۱ جهت آشنایی با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی ...
دیدار هیات مرکز منطقه ای و ISC از خانواده های شهید ابراهیم قانع و سرهنگ جانباز رفیع غفاری به مناسبت ایام فرخنده فجرانقلاب اسلامی
به مناسبت ایام فرخنده فجرانقلاب اسلامی و در راستای برنامه تکریم خانواده های شهدا و جانبازان دفاع مقدس، دکتر محمد ...
بازدید مسئولین و دانش آموزان دبیرستان حضرت مریم (س) و دبیرستان نادر کاظمی از رایسست
در روز دوشنبه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۶، دو بازدید دانش آموزی با حضور تعداد ۶۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان حضرت مریم (س) و ۳۵ نفر ...
بازدید مسئولین و دانش آموزان دبیرستان امام موسی کاظم از رایسست
در روز یکشنبه مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۶، دو بازدید دانش آموزی با حضور تعداد ۱۰۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان امام موسی کاظم جهت ...
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست ویژه مربیان و مشاوران ناحیه ۴
در روز چهارشنبه مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۶، کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور ۵۰ نفر از مربیان و مشاوران ناحیه ۴برگزار شد. ...
بازدید هیئت دانشگاه صحار عمان از رایسست و ISC
روز چهارشنبه مورخ ۴/۱۱/۹۶ هیاتی سه نفره از دانشگاه صحار عمان متشکل از پرفسور حمزه ادریس، معاون آموزشی، دکتر محمد المقبالی، معاون ...
بازدید دانش آموزان دبیرستان فرهیختگان از رایسست
در روز سه شنبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶، تعداد ۲۵ نفر از دانش آموزان دبیرستان فرهیختگان جهت آشنایی با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و ...
افزایش انتشار مقالات برتر پژوهشگران جمهوری اسلامی ایران/ سهم ۷۵ درصدی از کل مقالات برتر کشور در پنج سال اخیر
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: پایگاه ...
بازدید دانش آموزان دبیرستان صدیقه کبری از رایسست
در روز دوشنبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۶، تعداد ۵۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان صدیقه کبری جهت آشنایی با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی ...
بازدید دانش آموزان دبیرستان شهید فضل ا… هاشمی از رایسست
در دوشنبه مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۶، تعداد ۳۵ نفر از دانش آموزان از دانش آموزان دبیرستان شهید فضل ا... هاشمی جهت آشنایی با امکانات ...
بازدید دانش آموزان دبیرستان شهید فضل ا… هاشمی از رایسست
در روز یکشنبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۶، تعداد ۷۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان شهید فضل ا... هاشمی جهت آشنایی با امکانات و انواع ...
بازدید دانش آموزان آموزشگاه زهرای مرضیه (س) از رایسست
در روز یکشنبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۶، تعداد ۵۰ نفر از دانش آموزان آموزشگاه زهرای مرضیه (س) جهت آشنایی با امکانات و انواع پایگاه‌های ...
بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه شهدای هسته ای ۲
در روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶، تعداد ۶۰ نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه شهدای هسته ای ۲ جهت آشنایی با امکانات و انواع پایگاه‌های ...
برگزاری دوازدهمین جلسه شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سه شنبه ۲۶ دی با حضور وزیر محترم عتف، معاون محترم پژوهش ...
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست ویژه مسئولین و آموزگاران دبستان دکتر حسابی
در روز دوشنبه مورخ ۲۵ دی ۱۳۹۶، کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور ۲۰ نفر از مسئولین و آموزگاران دبستان دکتر ...
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و فنون زرهی
در روز  یکشنبه مورخ ۲۴ دی ۱۳۹۶، کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور ۲۰ نفر از اعضای هیات علمی، کارکنان و ...
«دکتر منصور حقیقت» به عنوان مشاور ریاست و سرپرست حوزه معاونت پژوهش و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام منصوب شد
در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۶، با حکم دکتر محمد جواد دهقانی ریاست مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست ...
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور کتابداران کتابخانه دانش آموز
در روز شنبه مورخ ۲۳ دی ۱۳۹۶، کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری برای تعداد۱۲ ...
بازدید دانش آموزان دبیرستان غیردولتی امام رضا (ع) از رایسست
در روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶، تعداد ۲۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان غیردولتی امام رضا (ع) جهت آشنایی با امکانات و انواع ...
بازدید دانش آموزان آموزشگاه امام خمینی از رایسست
در روز سه شنبه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶، تعداد ۲۳ نفر از دانش آموزان آموزشگاه امام خمینی جهت آشنایی با امکانات و انواع پایگاه‌های ...
بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه امام جعفر صادق (ع) از رایسست
در روز شنبه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶، ۶۴ نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه امام جعفر صادق (ع) جهت آشنایی با امکانات و انواع ...
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور مدیران، معاونین و مربیان ناحیه پرورشی ناحیه ۴
در روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶، کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری برای تعداد ۲۲۰ نفر ...
بازدید آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز از رایسست
در روز چهارشنبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶، ۳۰ نفر از دانش آموزان آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز جهت آشنایی با امکانات و ...
بازدید دانشجویان دانشکده خبر شیراز از رایسست
در روز سه شنبه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶، ۴۵ نفر از دانشجویان دانشکده خبر شیراز جهت آشنایی با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی ...
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور مدیران ناحیه ۳
در روز دوشنبه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶، کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری برای تعداد ۵۰ نفر ...
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور مدیران، معاونان و مربیان هنرستان های تهران
در روز دوشنبه مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶، کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری برای تعداد ۱۵ نفر ...
بازدید دانش آموزان دبیرستان جرئت از رایسست
در روز یکشنبه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶، ۴۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان جرئت جهت آشنایی با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی و لاتین و ...
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی پژوهشی فناوری مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و شهرداری صدرا
مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در راستای اطلاع رسانی به جامعه علمی و استفاده از پتانسیل سازمان ها ...
بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه ارجمندی از رایسست
در روز چهار شنبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۶، ۴۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه ارجمندی از رایسست بازدید کردند. در طی این بازدید مسئولین و ...
حضور ریاست رایسست و ISC در جلسه شورای عالی کمیسیون ملی آیسسکو
در روز دوشنبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶، ریاست محترم رایسست و ISC جناب آقای دکتر دهقانی، در جلسه شورای عالی کمیسیون ملی آیسسکو در محل دفتر ...
در روز دوشنبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶، کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری برای تعداد ۲۵ نفر ...
بازدید دانش آموزان دبستان پسرانه آزاد اسلامی سما از رایسست
در روز دوشنبه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۶، تعداد ۴۵ نفر از دانش آموزان دبستان پسرانه آزاد اسلامی سما از رایسست بازدید نمودند. در طی ...
بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه ستارگان از رایسست
در روز یکشنبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۶، تعداد ۲۱ نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه ستارگان جهت آشنایی با امکانات و انواع پایگاه‌های اطلاعاتی ...
بازدید دانش آموزان دبستان میعاد امام رضا از رایسست
در روز شنبه مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۶ تعداد ۳۵ نفر از دانش آموزان دبستان میعاد امام رضا از رایسست بازدید کردند. در طی این بازدید مسئولین ...
بازدید دانش آموزان دبستان شاهد خوانساری ۱ و دبیرستان علاالدین بهشتی از رایسست
در روز چهارشنبه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۶ تعداد ۳۰ نفر از دانش آموزان دبستان شاهد خوانساری ۱ و ۳۸ نفر از دانش آموزان دبیرستان علاالدین بهشتی از رایسست بازدید کردند. ...
بازدید مقامات دانشگاه مانیپال گلوبال هند از رایسست و ISC
پیرو هماهنگی های به عمل آمده با رایزن محترم علمی ایران در شبه قاره هند جناب آقای دکتر محمدرضا خلیلی ...
بازدید دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر و دانش آموزان دبیرستان بنت الهدی صدر از رایسست
در روز سه شنبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۶ تعداد ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و ۲۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان بنت الهدی صدر از رایسست بازدید کردند. در طی این ...
افتتاح شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در دانشگاه صنعتی شریف
در روز سه شنبه بیست و هشتم آذرماه با حضور مسئولان دانشگاه صنعتی شریف و ریاست مرکز منطقه ای اطلاع ...
از «سامانه ژورنال ­یاب ایران» در رایسست رونمایی شد
امروزه محققان (اساتید و دانشجویان حوزه های موضوعی مختلف) به موازات نگارش مقالات علمی نیاز دارند به شناسایی مجلات مرتبط ...
سامانه «اطلس علم ایران» دررایسست رونمایی شد
در عصر حاضر، تولید علم و بکارگیری دانش حاصل از آن، اساس توسعه یافتگی کشورها و جوامع مختلف محسوب می ...
بازدید دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهید بهشتی ۱ از رایسست
در روز یکشنبه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۶  تعداد ۳۵ نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهید بهشتی ۱ به همراه مسئولین خود از رایسست بازدید کردند. در طی این ...
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور مسئولان و دبیران دبیرستان دخترانه شاهد علامه امینی
در روز شنبه مورخ  ۲۵/۹/۱۳۹۶ کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری برای تعداد ۲۰ نفر از ...
بازدید دانش آموزان دبیرستان دانشگاه و دبیرستان والفجر از رایسست
در روز چهارشنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۶، ۱۱۸ نفر از دانش آموزان دبیرستان دانشگاه و ۳۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان والفجر به همراه مسئولین این ...
بازدید دانش آموزان آموزشگاه معلم ۱، دبستان حاج علی اکبر مکتبی گلشن ۱ و دبیرستان شاهد حاج جعفر دالکی از رایسست
در روز سه شنبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۶ ،  تعداد ۱۶ نفر ازدانش آموزان آموزشگاه معلم ۱، ۶۶ نفر از دانش آموزان دبستان حاج علی اکبر مکتبی گلشن ۱ و ۲۶ نفر ...
بازدید دانش آموزان دبستان پسرانه شهید یوسفی از رایسست
در روز دوشنبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۶ تعداد ۴۵ نفر از دانش آموزان دبستان پسرانه شهید یوسفی از رایسست بازدید کردند. در طی این  بازدید، مسئولین ...
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات علمی رایسست با حضور مسئولان و اساتید دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز
در روز دوشنبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۶ کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری برای تعداد ۲۴ نفر از مسئولان ...
معرفی خدمات جدید رایسست و ISC به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
پیرو دعوتنامه دریافت شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۶ رئیس اداره­ ی روابط عمومی و همکاری های علمی ...
بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه شهید رزمجویی و دبستان پسرانه شهید یوسفی از رایسست
در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۹ تعداد۶۸ نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه شهید رزمجویی پایه ششم و ۵۰ نفر از دانش آموزان دبستان پسرانه ...
بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه جواهری یک و دبیرستان دخترانه پژمان از رایسست
در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۸ تعداد ۶۵ نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه جواهری یک و ۴۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه پژمان از رایسست ...
بازدید دانش آموزان دبیرستان پسرانه معارف یک و امام موسی کاظم از رایسست
در روز سه شنبه مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۶  تعداد ۴۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان پسرانه معارف یک و ۴۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان پسرانه امام موسی کاظم از رایسست بازدید ...
بازدید مدیران مدارس متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳، مسئولان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز ودانش آموزان مجتمع آموزشی خوارزمی از رایسست و ISC
در روز دوشنبه مورخ  ۱۳۹۶/۹/۱۳ تعداد  ۲۶ نفر از مدیران مدارس متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ به همراه معاون محترم پژوهشی این ناحیه آقای سید نعیم ...
بازدید مدیران متوسطه اول اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ و دانش آموزان دبستان مهر وطن از رایسست
در روز یکشنبه مورخ  ۱۳۹۶/۹/۱۲ تعداد  ۳۵ نفر از مدیران متوسطه اول اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ به همراه رئیس و معاون پژوهش این ناحیه ...
برپایی غرفه رایسست و ISC به مناسبت هفته پژوهش
غرفه رایسست و ISC به مناسبت هفته پژوهش از تاریخ ۴ الی ۹ آذرماه ۱۳۹۶ در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برپا شد. در این غرفه محصولات و ...
برگزاری مراسم هفته پژوهش در رایسست
روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ به همت معاون پژوهش و فناوری رایسست مراسم هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر سازمان راس ...
بازدید دانش آموزان و مسئولان دبیرستان نمونه دولتی دکتر طباطبایی و دبیرستان دخترانه زهرای مرضیه از رایسست
در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ تعداد ۵۰ نفر از دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان دخترانه نمونه دولتی دکتر طباطبایی و۳۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه ...
بازدید دانش آموزان و دبیران دبیرستان طباطبایی، جاویدان ۱ و پژمان از مرکز منطقه ای
در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و توسعه توانمندی های علمی و پژوهشی آموزش و پرورش و پیرو طرح اتصال  ۵۰۰ ...
مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان و معرفی پژوهشگر برتر مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان و معرفی پژوهشگر برتر مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری مراسم پاسداشت ...
کارگاه آشنایی با نظام های استنادی داخلی و خارجی و شاخص های ارزیابی پژوهش برگزار شد
به مناسبت هفته پژوهش و در تعامل با ستاد هفته پژوهش و فناوری استان و نیز پیرو درخواست جامعه علمی، ...
رو نمایی از اتوبوس سیار اطلاع رسانی رایسست
در تاریخ ۲/۹/۹۶ ایده‌ی راه اندازی اتوبوس سیار اطلاع رسانی که پیش تر از سوی اداره روابط عمومی و همکاری های علمی ...
بازدید مدیران آموزش و پرورش مرودشت از رایسست
در راستای ترویج فرهنگ پژوهش و توسعه توانمندی های فرهنگیان محترم، و پیرو طرح اتصال و استفاده  ۵۰۰  مدرسه به ...
بازدید دانش آموزان دبستان دخترانه شهدای هسته ای از رایسست
در روز سه شنبه مورخ ۱/۹/۱۳۹۶، تعداد ۷۰ نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه شهدای هسته ای جهت آشنایی با امکانات و ...
برنامه زمانبندی سخنرانی ها در هفته پژوهش اعلام شد.
برنامه زمانبندیِ سخنرانی پژوهشگران و اعضای هیات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (رایسست) در طی هفته ...
بازدید دانشگاه علوم و فنون زرهی سپاه از رایسست
در تاریخ ۳۰/۸/۹۶ جانشین فرماندهی دانشکده علوم و فنون زرهی سپاه، سرهنگ اسماعیل جعفری فیروز و ۲۰ نفر هیات همراه از مرکز منطقه ای ...
دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم شد
دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۲۲ آبان ۹۶،  در حکمی "دکتر مسعود برومند" را به سمت معاون ...
هیاتی از دادگستری کل استان فارس از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری بازدید کردند
روز دوشنبه مورخ ۲۲/۸/۹۶ هیاتی سه نفره از دادگستری کل استان فارس مرکب از جناب آقای دکتر کامران حکمت سرپرست اداره پیشگیری ...
بازدید اداره کل فنی و حرفه ای استان فارس از رایسست
هیاتی از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس از رایسست بازدید کردند. در ابتدای این برنامه، در ...
بازدید شورای اسلامی شهر شیراز
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، ریاست ...
برگزاری کارگاه آموزشی ISC در سازمان برنامه و بودجه کشور
کارگاه آموزشی ISC در سازمان برنامه و بودجه کشور در نوبت های صبح و عصر مورخ ۱۵/۰۷/۹۶برگزار شد. جامعه هدف این کارگاه معاونین ...
بازدید معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان و هیات همراه از رایسست و ISC
 در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ مهر ۱۳۹۶،  دکتر نظام آبادی پور معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان و هیات ...
گسترش تعاملات بین مرکز منطقه ای و ISC با دانشگاه آزاد اسلامی
برای فعال تر کردن همکاری های بین رایسست و ISC و دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۹۶، جلسه ای با ریاست ...
حضور مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی در گردهمایی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه های کشور در دانشگاه شیراز
دکتر فلاحتی رئیس اداره همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای و ISC  در نشست مدیران و معاونان بین الملل دانشگاه ...
بازدید معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه های کشور از مرکز منطقه ای و ISC
معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی منتخب کشور روز چهارشنبه مورخ    ۹۶/۷/۵       در محل ...
حضور معاونت آموزش و پرورش استان فارس در مرکز منطقه ای
در دور جدید تعاملات با آموزش و پرورش، دکتر احمدی معاونت محترم پژوهش و فناوری آموزش و پرورش استان فارس ...
انتشار کتاب فعـالیـت هـای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سطح ملی و بین المللی (۹۵- ۱۳۹۲)
کتاب « فعـالیـتهـای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در ...
برگزاری چهارمین جشنواره روابط عمومی برتر استان فارس
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی، چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر استان فارس در ...
نشست هماهنگی دومین همایش دانشمندان برتر کشور در آمل برگزار گردید.
 نشست هماهنگی دومین همایش دانشمندان برتر کشور در آمل برگزار گردید. در این نشست رئیس اداره روابط عمومی و همکاریهای ...
حضور مرکز منطقه ای در جلسه کامستک در وزارت عتف
ریاست محترم رایسست و ای اس سی و ریس اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی در جلسه کامستک ...
بازدید هیاتی از قوه قضاییه استان فارس از رایسست
در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۶ هیاتی از قوه قضاییه استان فارس از رایسست بازدید نمودند. این بازدید در راستای عملیاتی سازی مفاد تفاهم نامه ...
بازدید جهاد دانشگاهی تهران از مرکز منطقه ای ( رایسست)
رییس جهاد دانشگاهی تهران و هیات همراه در تاریخ ۷ شهریور ۹۶ از رایسست و ای اس سی بازدید به ...
امضای تفاهم نامه همکاری مرکز منطقه ای با دانشگاه آی.آی. تی هند
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی رایسست، دکتر دهقانی رئیس مرکز به همراه دکتر گزنی ...
انتشار کتاب «گزارش عملکرد مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (۹۵-۱۳۹۲)»
کتاب «گزارش عملکرد مرکز منطقه­ای اطلاع­رسانی علوم و فناوری  (۹۵-۱۳۹۲)» در مرداد ۱۳۹۶ منتشر شد. این گزارش حاصل عملکرد فعالیت های مرکز ...
برگزاری دوره آموزشی پایگاه های اطلاعاتی رایسست برای آموزش و پرورش استان فارس
پیرو تعاملات و تفاهمات صورت گرفته بین مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (رایسست) با اداره کل آموزش ...
برگزاری سومین جلسه هماهنگی «دومین نشست هم اندیشی دانشمندان برتر کشور»
سومین جلسه هماهنگی «دومین نشست هم اندیشی دانشمندان برتر کشور» در تاریخ ۱۶ مرداد ۹۶ برگزار گردید. این جلسه با حضور دکتر صالحی و ...
استفاده ۷۷ پردیس فرهنگیان از منابع مرکز منطقه ای علوم و فناوری
بر اساس تفاهم نامه منعقده بین مرکز منطقه ­ای اطلاع­ رسانی علوم و فناوری و دانشگاه فرهنگیان در تاریخ۹ تیر ۱۳۹۲، ...
کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاهها و خدمات اطلاع رسانی رایسست و ISC
در راستای عملیاتی سازی مفاد تفاهم نامه منعقده بین مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (رایسست) و پایگاه ...
برگزاری مراسم زیارت عاشورا کنار مقبره شهدای گمنام در دانشگاه شیراز
به مناسبت روز سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر و جهت تکریم شهدای دفاع مقدس، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی ...
مرکز منطقه ای و ISC با دانشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات عراق تفاهم نامه همکاری علمی امضا کرد
دو تفاهم نامه همکاری های علمی بین مرکز منطقه ای و ISC   با دانشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات عراق  (UOITC)  با حضور دکتر عباس ...
آموزش نماینده اتحادیه دانشگاه های خصوصی افغانستان در مرکز منطقه ای
به منظور عملیاتی سازی بندهای تفاهم نامه امضا شده میان اتحادیه دانشگاه های خصوصی افغانستان و مرکز منطقه ای اطلاع ...
انتشار گزارش ” فعالیت های مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سطح ملی و بین المللی “
گزارش " فعالیت های مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری  و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سطح ملی و بین ...
دیدار ریاست و مدیران دانشگاه یو-اس- ام مالزی از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری  (RICeST)  و ...
بازدید هیات فرانسوی از مرکز منطقه ای و ISC
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی مرکز منطقه ای و ISC ، بازدیدی از سوی هیات فرانسوی از ...
پیام تبریک ریاست محترم مرکز منطقه ای به مناسبت سال نو
پیام تبریک ریاست محترم مرکز منطقه ای به مناسبت سال نو بسمه تعالی همکاران ارجمند فرا رسیدن سال ۹۶ را به کلیه ...
بازدید اعضای اتحادیه دانشگاه های کشور از مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، پیرو درخواست اعضای اتحادیه دانشگاههای ...
افتتاح چهار پروژه عمرانی مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی، روز دوشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۵، چهار ...
جای گرفتن ۴۳ دانشگاه ایران در میان یک درصد دانشگاه‌های برتر جهان
به گزارش اداره همکاری های علمی و بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC ...
۲۲۵ دانشمند بین‌المللی کشور در شیراز گردهم می‌آیند
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اشاره به برگزاری همایش ملی هم‌اندیشی دانشمندان برتر بین المللی کشور در ...
مرکز منطقه ای و اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی افغانستان( APUIHEA) تفاهم نامه همکاری های علمی امضا کرد
تفاهم نامه همکاری های علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)و اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی افغانستان با حضور دکتر ...
دسترسی به مقالات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) در دهه مبارک فجر رایگان شد
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، ...
دومین گردهمایی معاونین اداری و مالی، مدیران مالی و مدیران اداری منطقه ۷ کشور
دومین گردهمایی معاونین اداری و مالی، مدیران مالی و مدیران اداری منطقه ۷ کشور شامل ۱۹ واحد دانشگاهی، مرکز پژوهشی و پارک علم و ...
حضور اعضای هیئت علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) در همایش ملی زبان و هویت
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، ...
پیام تسلیت “دکتر محمدجواد دهقانی رییس مرکز منطقه ای و سرپرست ISC” در پی ارتحال حضرت آیت ‌الله هاشمی رفسنجانی “ره”
بسم الله الرحمن الرحیم انّا لله و انّا الیه راجعون ارتحال یار دیرین امام (ره) و رهبر معظم انقلاب، حضرت ...
نشست “هم اندیشی دانشمندان برتر کشور: ارتقا جایگاه علم، نوآوری و فن آوری”
هر چند انتشار روز افزون نتایج پژوهش و صعود رشد کمیت علمی کشور در سطح بین المللی نشان از قدرت ...
امضای تفاهم نامه بین مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و دانشگاه جامعه المصطفی
به منظور ارتقای مشارکت در نهضت تولید علم، افزایش تولیدات علمی در محتوای آموزشی و ترویج علم مورد نیاز آموزش ...
افتتاح شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
بر اساس تفاهم نامه ای که بین رؤسای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و ...
انتشار شماره جدید مجله بین المللی علوم و مدیریت اطلاعات
نشریه انگلیسی زبان International Journal of Information Science and Management (IJISM)   که توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) ...
دسترسی دانشگاه های فنی و حرفه ای به پایگاه های مقالات علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)
با امضای تفاهم نامه همکاری های علمی بین مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و دانشگاه فنی و ...
مرکز منطقه ای و دانشگاه بین المللی قبرس تفاهم نامه همکاری های علمی امضا کرد
تفاهم نامه همکاری های علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)و دانشگاه بین المللی قبرس با حضور دکتر ...
پژوهشگران برتر استان فارس در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی
به گزارش  اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، ...
برگزاری سلسله سخنرانی‌هایی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری
  به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ...
عضویت مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در آسایهل
مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به عضویت اتحادیه مؤسسات آموزش عالی ...
نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان فارس در هفته پژوهش
هم‏زمان با آغاز هفته‏  پژوهش، نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان فارس در محل مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز از تاریخ ۱۴  ...
انتخاب پژوهشگر برتر در هفته پژوهش
دکتر محمد جواد دهقانی، ریاست مرکز منطقه ای و ISC و همچنین دکتر محمدرضا قانع، از اعضای هیئت علمی مرکز منطقه ای ...
حضور مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) در پانزدهمین دوره نمایشگاه بزرگ کتاب فارس
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، ...
بازدید روسا و مدیران انستیتو های تکنولوژی هند (IITs) از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ((RICeST و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
روساء و مدیران انستیتو های تکنولوژی هند (IITs) در تاریخ ۸/۹/۱۳۹۵ از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی ...
عقد تفاهم نامه همکاری علمی با دانشگاه علوم پزشکی لاهور(UHS)
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، ...
افتتاح شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
به گزارش  اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، ...
بازدید مرکز منطقه ای و ISC از بیمارستان جانبازان اعصاب و روان جنت فارس بمناسبت هفته دفاع مقدس
گزارش تصویری بازدید ریاست، معاونت اداری مالی و کارمندان  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه ...
دسترسی رایگان به منابع RICeST میسر شد
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، ...
خبرنگاران رسانه های خارجی در مرکز منطقه ای و ISC
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه ...
افتتاح شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) ...
گسترش همکاری‌های علمی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی و آکادمی علوم پاکستان
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، ...
جدیدترین شماره نشریه IJISM منتشر شد
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) ...
تعامل با آموزش وپرورش برای پژوهش محوری تعلیم و تربیت
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری فارس در نظر دارد که با تعامل و همکاری سازنده با آموزش ...
ارتقا ۲ پله ای زبان فارسی به عنوان زبان علمی دنیا
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: براساس اطلاعات پایگاه استنادی اسکوپوس، زبان فارسی به عنوان زبان علمی دنیا در ...
انتصاب دکتر دهقانی به عنوان عضو کمیته امور حمایتی و پشتیبانی پژوهشی شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، ...
فارغ‌التحصیلی دانشجویان اولین دوره کارشناسی‌ارشد علم‌سنجی مرکز منطقه‌ای
نخستین گروه از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته علم سنجی از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) ...
استاندار فارس: نگاه کمی به علم کنار گذاشته شود
بر اساس گزارش  اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ...
بازدید استاندار فارس از موزه علوم قرآنی مرکز منطقه ای
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، ...
ماهنامه شماره ۱۷ ( اردیبهشت ۱۳۹۶) مرکز منطقه ای – ISC منتشر شد.
این ماهنامه به طور منظم در ۲۰۰۰ نسخه تکثیر و به تمام دانشگاه های جامع، علوم پزشکی، آزاد اسلامی، پژوهشگاه ها، مراکز ...
برگزاری مراسم زیارت عاشورا کنار مقبره شهدای گمنام در دانشگاه شیراز
به مناسبت روز سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر و جهت تکریم شهدای دفاع مقدس، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی ...
آموزش نماینده اتحادیه دانشگاه های خصوصی افغانستان در مرکز منطقه ای
به منظور عملیاتی سازی بندهای تفاهم نامه امضا شده میان اتحادیه دانشگاه های خصوصی افغانستان و مرکز منطقه ای اطلاع ...
مرکز منطقه ای و ISC با دانشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات عراق تفاهم نامه همکاری علمی امضا کرد
مرکز منطقه ای و ISC با دانشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات عراق تفاهم نامه همکاری علمی امضا کرد دو تفاهم ...
برگزاری دو کارگاه آموزشی زبانشناسی رایانه ای در مرکز منطقه ای
گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای مرکز منطقه ای با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دو کارگاه آموزشی برگزار ...
برگزاری سه نشست علمی دانشجویی توسط گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای
با هدف ارتقاء سطح علمی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی رایانه ای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ...
برگزاری دو کارگاه آموزشی توسط گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ای در دانشگاه جهرم
در راستای تعاملات صورت گرفته با گروه پژوهشی زبانشناسی دانشگاه جهرم و درخواست آن واحد دانشگاهی، گروه پژوهشی زبانشناسی رایانه ...
حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مرکز منطقه ای و ISC
توسعه فعالیت مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با ایجاد پایگاه فناوری و طرح های پژوهشی کاربردی مورد ...
«شریف» و «صنعتی اصفهان» در بین برترین دانشگاه‌های جوان دنیا
نظام رتبه بندی تایمز فهرست ۱۵۰ دانشگاه های برتر جوان با قدمتی زیر ۵۰ سال نظام را منتشر کرد و ...
آخرین یافته ها از کمیت تولیدات علمی کشور/کمیت تولید علم کشور چندین برابر ارقامی است که تاکنون اعلام شده است
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ...
ثبت همایش های ملی در ISC
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه ای را ابلاغ نموده است که براساس آن دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی موظف‌اند برگزاری ...
پیام تبریک ریاست مرکز منطقه ای و ISC به مناسبت فرا رسیدن سال نو
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی، دکتر محمدجواد دهقانی با صدور پیامی فرا رسیدن سال ...
پیام تسلیت ریاست محترم مرکز منطقه ای به جناب آقای دکتر علیشاهی
برادر گرامی جناب آقای دکتر علیشاهی  عضو محترم شورای علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری بدینوسیله درگذشت ...
ارتقا جایگاه دیپلماسی علمی، کمیت و کیفیت تولید علم ایران در سطح بین المللی
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اشاره به ارتقای جایگاه دیپلماسی علمی ایران از افزایش کمیت و کیفیت ...
گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) رتبه بندی سال ۹۴-۹۳ دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور را منتشر کرد
ه گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی ...
دانشگاه های برترکشور در حوزه فنی و مهندسی
دانشگاه های تهران، امیرکبیر، شریف، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، آزاد اسلامی واحد علوم ...
حضور مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در نمایشگاه اقلیم کردستان عراق
نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی و علمی ایران روز سه شنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۴ با حضور استاندار اربیل، سرکنسولگری جمهوری ...
جایگاه سوم مرکز منطقه ای براساس رتبه بندی وبومتریکس بین مراکز پژوهشی کشور
به گزارش  اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)،  ...
برگزاری دوره آموزشی “مدیریت منابع و اطلاعات علمی”
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) ...
ایران برترین کشور منطقه در تولید علم شد
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی، ...
رتبه بندی دانشگاه های آزاد اسلامی کشور منتشر شد/ دانشگاه علوم تحقیقات تهران در صدر جدول
گروه رتبه ­بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه­ های آزاد اسلامی کشور را رتبه ­بندی و  فهرست آن­ ...
افتتاح شاخه مرکز منطقه ای در دانشگاه شهید چمران اهواز
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، ...
دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برتر حوزه علوم کشاورزی ایران
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ای ...
خدمات رایگان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) به مناسبت دهه فجر
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)(www.ricest.ac.ir) ، ...
کتاب «تفرجی در مناظر علوم انسانی» منتشر شد
کتاب «تفرجی در مناظر علوم انسانی» منتشر شد به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز ...
فهرست ۵۰ دانشگاه نوآور جهان منتشر شد
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ...
معرفی ۲۰ دانشگاه برتر کشور در علوم انسانی/ دانشگاه تهران در صدر
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی ...
۱۰ همایش علمی اسفند ۹۴ در دانشگاه های کشور برگزار می شود
مدیر اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی ...
ایران در رتبه ۱۶ کمیت تولید علم دنیا در دو سال گذشته/ رتبه رشد علمی ایران در دنیا چهارم است
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی، ...
نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و مراکز منطقه ۷ کشور
نشست مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و مراکز منطقه ۷ کشور به میزبانی دانشگاه شیراز  و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم ...
مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران نمونه
مراسم گرامیداشت هفته پژوهش با سخنرانی دکتر محمدجواد دهقانی، ریاست مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، دکتر ...
کارگاه «داوری مقالات علمی پژوهشی: چالش ها، روش ها و راهکارها»
کارگاه آموزشی «داوری مقالات علمی پژوهشی: چالش ها، روش ها و راهکارها» با همکاری انجمن کتابداری - شاخه فارس و ...
امکان دسترسی به ۱۲۰ هزار مقاله فارسی و ۲۵۰ هزار مقاله انگلیسی در پایگاه‌های اطلاعاتی
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، ...
نگاه ویژه مرکز منطقه‌ای (RICeST) به پژوهش و پژوهشگر
در یک سال گذشته انعقاد تفاهم نامه های چاپ و انتشار و علمی- پژوهشی، ارائه طرح‌های پژوهشی موظف و غیر ...
برنامه‌های مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) در هفته پژوهش
هفته پژوهش و فناوری با هدف تمرکز بر ابعاد مختلف امور پژوهش و فناوری در کشور از سوی وزارت علوم، ...
بازدید از سازمان اسناد و کتابخانه ملی فارس
ه نقل از اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ...
توجه به ارتباط صنعت و دانشگاه به هفته پژوهش محدود نشود
به نقل از اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی، دکتر محمدجواد دهقانی، رئیس مرکز منطقه ای اطلاع ...
۲۷ دانشمند ایرانی به جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا پیوستند
به نقل از اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد ...
رشد سریع همکاری‌های علمی بین المللی ایران
به نقل از اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد ...
کارگاه «شاخص های ارزیابی پژوهش» برگزار شد
دو کارگاه «شاخص های ارزیابی پژوهش» و  «فاکتور های موثر در رتبه بندی دانشگاه ها» مورخ ۰۹/۰۹/۹۴ در دانشگاه صنعتی ...
۳۳ دانشگاه ایرانی در جمع دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی ...
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) ، پایگاه تامین منابع کشورمی شود
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، ...
دانشگاه ها و موسسات پژوهشی برتر کشور در حوزه دیپلماسی علمی در سه سال اخیر
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) سرپرست    ISC دانشگاه ...
پانزدهمین شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) افتتاح شد
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، ...
رتبه دیپلماسی علمی ایران برتر از ترکیه/ توسعه دیپلماسی علمی کشور نیازمند فعالیت‌های گسترده‌ای است
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: رتبه دیپلماسی علمی کشور در بین ۵۰ کشور که بیشترین تولیدات علمی ...
پیام تبریک به پروفسور عزت اله رئیسی
متن پیام تبریک ریاست محترم مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به جناب آقای ...
انتشار آخرین شماره فصلنامه ” سیاست های راهبردی و کلان”
آخرین شماره فصلنامه " سیاست های راهبردی و کلان" کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط انتشارات مرکز منطقه ...
برگزاری اولین سمینار علم سنجی شمال و شرق کشور
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه علوم پزشکی ...
تفاهم‌نامه تامین مدرک بین موسسه آموزشی صنایع دفاعی و مرکز منطقه‌ای امضا شد
به نقل از اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ...
اولین سمینار علم سنجی شمال و شرق کشور برگزار می شود
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ...
انتشار دستنامه چگونگی تنظیم چکیده در نشریات ادواری
به گزارش  اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، ...
برگزاری همایش ملی زنان، اعتدال و توسعه
همزمان با روز خانواده، دومین همایش ملی زنان، اعتدال و توسعه با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه های ...
رتبه اول خاورمیانه برای دانشگاه های ایرانی در یک رتبه بندی جهانی
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، گروه رتبه ...
افتتاح شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) در دانشگاه کردستان
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) به عنوان عضوی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس ...
ارتقا ۱۱ پله ای زبان فارسی به عنوان زبان علمی دنیا/ زبان فارسی هفدهمین زبان علمی دنیا
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ...
پنج محقق کشور از پنج دانشگاه در جمع برترین محققین دنیا
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ...
۸ دانشگاه ایرانی در جمع ۸۰۰ دانشگاه برتر جهان
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز ...
مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس
مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس همراه با برنامه‌های متنوع فرهنگی اجتماعی با موضوع دفاع مقدس، تجدید میثاق با شهدا، دیدار ...
رشد ۱۸ برابری مقالات برتر ایران در ۱۰ سال اخیر
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی، ...
پیام ریاست محترم مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به مناسبت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی
مقام معظم رهبری: من این شعار را برای امسال انتخاب کردم: « دولت و ملّت، همدلی و هم زبانی» امام ...
کارگاه «آشنایی با مهارت های نگارش مقالات علمی» برگزار شد
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) ...
رشد جایگاه دانشگاهی ایران در دنیا/ صعود چشمگیر شریف و تهران
ه نقل از گزارش  اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نتایج ...
رشد کمیت تولید علم جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ سال اخیر
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز ...
افزایش رشد کیفی تولیدات علمی کشور در عرصه های بین المللی/ افزایش ۱۸ برابری تعداد مقالات پراستناد پژوهشگران کشور
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ...
ارائه خدمات رایگان توسط مرکز منطقه ای
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) ، در ...
ارتقاء ۱۶پله ای رتبه کیفیت پژوهش و تولید علم ایران در جهان
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ...
مقالات داغ ایرانی‌ها ۷برابر شد/ فنی مهندسی در صدر
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی ...
نشست مشترک مسئولین وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد در مرکز منطقه‌ای شیراز
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) ...
رتبه ۳۰ دنیا برای جایگاه دانشگاهی ایران/ جهش ۷ پله ای ۳دانشگاه
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ...
شماره جدید مجله بین المللی علوم و مدیریت اطلاعات منتشر شد
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ...
جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های آمریکای لاتین/ برزیل در صدر
به نقل از اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی   پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز ...
انعقاد تفاهم نامه بین مرکز منطقه ای، ISC و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)  و پایگاه ...
۱۷۳ دانشمند ایرانی در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) ...
انتشار رتبه ‌بندی دانشگاه¬‌های آسیایی از سوی موسسه کیو اس در سال ۲۰۱۵
رتبه ‌بندی دانشگاه­های آسیایی توسط کیو اس در سال ۲۰۱۵ اعلام شد و براین اساس دانشگاه ملی سنگاپور رتبه نخست در بین ۳۰۰دانشگاه ...
کارگاه نگارش فهرست منابع به روش APA در مرکز منطقه ای برگزار شد
به نقل از اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ...
همکاری مشترک بین کتابخانه توانیر و مرکز منطقه ای شکل می گیرد
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، ...
فهرست ۱۰۰ دانشگاه برتر قاره آسیا منتشر شد/ ۳ دانشگاه ایرانی در بین برترینها
پایگاه رتبه­ بندی تایمز فهرست ۱۰۰ دانشگاه برتر قاره آسیا در سال ۲۰۱۵ را منتشر کرد که بر این اساس ۳ دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و ...
انعقاد تفاهم نامه بین مرکز منطقه ای، ISC و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
انعقاد تفاهم نامه بین مرکز منطقه ای، ISC و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به گزارش اداره روابط عمومی و ...
طراحی سامانه نرم افزار تولید فهرست منابع در شیراز
سامانه نرم افزار تولید فهرست منابع در شیراز طراحی شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر روابط عمومی و ...
سهم یک و ۷ دهم درصدی ایران در تولید علم جهان
ایران یک و ۷ دهم درصد از سهم تولید علم جهان را به خود اختصاص داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ...
۳۰ دانشگاه ایرانی در جمع یک درصد دانشگاه های برتر جهان قرار گرفتند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)گفت : پایگاه علمی تامسون رویترز (آی. ...
وضعیت تولید علم کشور در ۳۷ سال قبل و بعد از انقلاب اسلامی
به نقل از اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز ...
تحلیل علمی شتاب کمیت تولید علم شانزدهمین قدرت علمی دنیا و چالش های پیش رو
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) ...
سامانه نرم افزار تولید فهرست منابع (RefGen)
به نقل از اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ...
۳۰ دانشگاه کشور در رده موثرترین دانشگاه های جهان
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ...
۱۳ دانشگاه ایران در دسته ۷۵۰ دانشگاه برتر دنیا
به نقل از اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)،  نظام رتبه ...
برگزیدگان دومین جشنواره روابط عمومی های برتر فارس
دومین جشنواره روابط عمومی های برتر فارس همزمان با میلاد باسعادت حضرت ابوالفضل (ع) در دوم خرداد ۱۳۹۴ برگزار شد که در ...
علیرغم تحریم های بین المللی رشد تولید علم کشور همچنان شتابان ادامه دارد
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه ...
بازدید اساتید دانشگاه علوم انتظامی از مرکز منطقه ای
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST)، ...
حضور مرکز منطقه ای در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و  ...
۱۰۰ دانشگاه برتر جهان، معرفی شدند
پایگاه رتبه ­بندی تایمز، فهرست ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان در سال ۲۰۱۵ را  منتشر کرد. به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی ...
رشد جایگاه بین المللی علم ایران در ۱۵ سال اخیر
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری   و  ...
انتصاب معاون جدید اداری مالی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و  ...
بازدید معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و  ...
بازدید مشاور فرهنگی رئیس جمهور از مرکز منطقه ای و ISC
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری   و  ...
بازدید دانشگاه علوم انتظامی امین از مرکز منطقه ای و ISC
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و  ...
بازدید شهردار شیراز از مرکز منطقه ای و ISC
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و  ...
مراسم معارفه دکتر محمد جواد دهقانی
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ...
آخرین نتایج رتبه بندی دانشگاه‌ها منتشر شد/ تصاویر جدول برترینها
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ...
۲۱ ؛ رتبه جهانی نخبگان علمی ایران
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ...
نقش ISC و مرکز منطقه ای در برگزاری ششمین کنگره منطقه‌ای مجلات پزشکی شرق مدیترانه
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ...
بازدید دانشکده فنی سما از مرکز منطقه ای و ISC
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ...
فجر انقلاب در مرکز منطقه ای و ISC
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری   و  ...
تاسیس مراکز مهم علمی ملی و بین المللی رهاورد متخصصان ایرانی پس از انقلاب است
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، پیروزی ...
نگاهی کوتاه به دستاوردهای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، رشد ...
چاپ و انتشار مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی در مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ...
نظامهای رتبه بندی و دغدغه های رؤسای دانشگاه ها
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری   و  ...
خدمات رایگان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در دهه فجر انقلاب
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، همزمان ...
ششمین همایش بین المللی سردبیران نشریات علوم پزشکی
 به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ...
لیست برترین دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی کشورهای اسلامی اعلام شد
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری‌های علمی بین المللی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی ...
ایران دارای رتبه نخست تولید علم در بین کشورهای اسلامی و منطقه
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ...
از پژوهشگران برتر مرکز منطقه ای و ISC قدردانی شد
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ...
با حکم وزیر علوم ،رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست ISCمنصوب شد
در احکام جداگانه ای از سوی دکتر محمدفرهادی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد جواد دهقانی به عنوان رئیس مرکز ...
میزان تولیدات علمی دانشگاه تبریز بر اساس اعلام ISC
دکتر مهراد سرپرست ISC گفت: دانشگاه تبریز یکی از دانشگاه های بزرگ و قدیمی کشور است که با ۲۲ دانشکده جمع کثیری از دانشجویان ...
مقایسه حقوق هیات علمی میان دانشگاه های ایران و ایرلند
سرپرست پایگاه (ISC) با مقایسه حقوق اعضای هیات علمی در دو کشور ایران و ایرلند گفت: حقوقی که به اعضای هیات علمی ...
برگزاری دومین کنفرانس بین‌المللی سردبیران نشریات علمی کشورهای اسلامی در ISC
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)   و مرکز منطقه ...
کارگاه علمی «مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی» ویژه اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ...
برگزاری کنفرانس بین المللی سردبیران نشریات کشور های اسلامی
دومین کنفرانس بین المللی سردبیران نشریات کشور های اسلامی در تاریخ ۱۰ و ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۳ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) و مرکز منطقه ای ...
بازدید وزیر علوم تحقیقات و فناوری از مرکز منطقه ای و ISC
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری‌های علمی بین المللی مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی ...
امضای قراداد همکاری بین مرکز منطقه ای، ISC و دانشگاه علوم انتظامی امین
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ...
انعقاد ۱۴ تفاهم نامه با ۶ کشور خارجی
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ...
تفاهم نامه مرکز منطقه ای و ISC با صندوق حمایت از پژوهشگران
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ...
امضای تفاهم نامه فی ما بین مرکز منطقه ای و ISC و بنیاد ملی نخبگان
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ...
عقد تفاهم نامه میان مرکز منطقه ای و ISC و دانشگاه شهید باهنر کرمان
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ای اطلاع ...
انعقاد قراراد بین مرکز منطقه ای و دانشگاه شیراز
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ...
تفاهم نامه همکاری بین مرکز منطقه ای، ISC و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان منعقد شد
تفاهم نامه همکاری علمی – پژوهشی – فناوری بین مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری،  پایگاه استنادی علوم ...
کارگاه ISC برای سردبیران نشریات علمی حوزه فنی و مهندسی برگزار شد
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه ...
بازدید اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از مرکز منطقه ای و ISC
به گزارش اداره روابط عمومی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، ...
کارگاه آموزشی مخصوص سردبیران نشریات علمی برگزار می شود
به گزارش اداره روابط عمومی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، ...
نهمین نشست شورای راهبری ISC برگزار می شود
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)،  نهمین نشست شورای ...
امضای تفاهم نامه همکاری میان گروه D-8 و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری   و  ...
اولین نشست گروه D-8 در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ...
دبیر کل کشورهای گروه ۸ از ISC بازدید می کند
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری   و ...
تفاهم نامه فعالیت های علمی و فناوری بین دانشگاه سمنان و مرکز منطقه ای و ISC امضا شد
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، تفاهم ...
دانشگاه علوم انتظامی با مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ISC تفاهم نامه علمی پژوهشی امضا کرد
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ...
افتتاح شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در دانشگاه تهران
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، ...
امضای تفاهم نامه همکاری میان مرکز منطقه ای و ISC با پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ه گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای و ISC، تفاهم نامه چاپ نشریات ...
نشست وزرای آموزش عالی و تحقیقات علمی کشورهای اسلامی در سودان برگزار شد
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) این نشست ...
امضای تفاهم نامه بین دانشگاه آزاد اسلامی با مرکز منطقه ای و ISC
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ...
برگزاری اولین سمینار بین المللی سردبیران نشریات علمی کشورهای اسلامی در شیراز
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری(RICeST) و ...
امضای تفاهم نامه بین مرکز منطقه ای و ISC با دانشگاه علوم انتظامی ناجا
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ...
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با دانشگاه هنر فارس تفاهم نامه همکاری های علمی امضا کرد
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ...
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با دانشگاه تهران تفاهم نامه امضا کرد
بر اساس گزارش ادراه روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ...
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری عضو کنسرسیوم محتوای ملی شد.
بر اساس گزارش ادراه روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ، ...
تفاهم نامه دانشگاه تهران با مرکز منطقه ای و ISC
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ...
تفاهم نامه دانشگاه سیستان و بلوچستان با مرکز منطقه ای و ISC
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ...
گسترش همکاریهای دانشگاه هنر شیراز با مرکز منطقه‌ای و ISC
به نقل از اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی و پایگاه استنادی ...
درخواست آکادمی علوم تاجیکستان برای همکاری با ISC
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی و بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و ...
برگزاری ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با همکاری مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و دانشگاه اصفهان
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه ...
اساتید دانشگاه سلطان قابوس عمان از مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی بازدید کردند
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاریهای علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه ...
افتتاح شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در دانشگاه زنجان
دکتر مهراد در مورد چگونگی این شاخه گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۰ دانشگاه زنجان جهت تاسیس شاخه مرکز منطقه ای ...
امضا تفاهم نامه با دانشگاه صنعتی اصفهان
به دعوت جناب آقای دکتر نصر اصفهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان از دکتر جعفر مهراد رئیس مرکز ...
“برگزاری کارگاه آموزشی ویژه سردبیران و مدیران اجرایی نشریات ناجا در ISC”
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، ساعت ۸ الی ...
نشست سالانه شاخه‌های اطلاع‌رسانی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری برگزار شد
در نشست سالانه شاخه های اطلاع رسانی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، فعالیت های انجام شده در ...
امضای تفاهم نامه بین ISC و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) تفاهم نامه همکاری های علمی و فناوری ...
راه‌اندازی کارشناسی ارشد علم سنجی در دانشگاه بین المللی پاکستان توسط ISC
بر مبنای تفاهم نامه همکاریهای علمی پژوهشی امضا شده بین پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و دانشگاه بین المللی اسلامی ...
دانشگاه بین‌المللی پاکستان با ISC تفاهم‌نامه همکاری امضا می‌کند
تفاهم نامه همکاری های علمی تحقیقاتی بین پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و دانشگاه بین المللی اسلامی پاکستان منعقد ...
امضای تفاهم نامه بین ISC و دانشگاه ایالتی باکو
سرپرست اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با بیان این مطلب ...
امضا تفاهم نامه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با دانشگاه اصفهان
طبق گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ...
انتشار کتاب ریشه یاب ماضی ومضارع از مصدر افعال ناگذر در زبان فارسی توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
در این طرح نمای کلی از نرم افزار ریشه یاب ماضی ومضارع از مصدر افعال ناگذر در زبان فارسی در ...
برگزاری کارگاه آشنایی با منابع Gale در مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری
کارگاه آشنایی با منابع کتابخانه ای شرکت Gale صبح امروز دوشنبه در شیراز برگزار شد. رئیس اداره همکاریهای علمی بین ...
انتشار «گزارش سالانه اقتصادی ۲۰۱۰ کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)»
کتاب «گزارش سالانه اقتصادی ۲۰۱۰ کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)» منتشر شد. نجمه حمیدی فرد، رئیس اداره همکاری های ...
گرایش مطالعات کتابخانه‌های عمومی تصویب شد
گرایش دوره کارشناسی ارشد «مطالعات کتابخانه های عمومی» رشته کتابداری و اطلاع رسانی به تصویب کمیته برنامه ریزی کتابداری و ...
ثبت ایران در فهرست «ستارگان نوظهور» ISI
براساس تازه‌ترین آمار موسسه اطلاعات علمی(ISI) ایران پراستنادترین کشور در زمینه مقالات محیط زیست و اکولوژی در ماه ژوئیه سال ...
جزئیات تازه‌ترین فهرست‌۵٠٠ دانشگاه‌ برتر جهان
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از کسب رتبه زیر ۵۰۰ دانشگاه تهران در میان دانشگاه‌های برتر جهان در ...
ISC از قلمرو جغرافیایی جهان اسلام فراتر رفت
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللیISC، دکتر مهراد سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ...
سنگاپور از لحاظ تعداد مقالات شیمی، قدرت اول شرق آسیا و اقیانوسیه است
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: در تازه ترین رتبه بندی موسسه «تامسون رویترز» کشور سنگاپور در رشته ...
۵۳۲ نشریه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت دارای ضریب تأثیر است
در هفتمین نشست شورای راهبری ISC، فهرست نشریات علمی دارای ضریب تأثیر در ISC به زبان های فارسی، عربی، انگلیسی ...
گسترش همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی با مرکز منطقه‌ای و ISC
در خلال بازید رئیس و معاونان سازمان اسناد و کتابخانه ملی از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ...
سازمان چاپ و نشر مجلات علمی در پایگاه ISC تأسیس می‌شود
رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اعلام اینکه این پایگاه با مشارکت معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم ...
رئیس کتابخانه ملی از مرکز منطقه‌ای و ISC بازدید خواهد کرد
دکتر اسحاق صلاحی، مشاور فرهنگی رییس جمهور و رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از مرکز منطقه ...
۲۰ دانشگاه برتر جهان بر اساس استنادهای بالا معرفی شدند
دکتر جعفر مهراد در خصوص دانشگاههای برتر جهان بر اساس استنادهای بالا اظهار داشت: ۲۰ مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی ...
ISC، عهده‌دار چاپ مجلات علمی کشور شد
رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اعلام اینکه این پایگاه با مشارکت معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم ...
برگزاری اولین همایش ملی نشریات علمی کشور
اولین همایش ملی نشریات علمی کشور در تاریخ سه شنبه ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۰ در محل اجلاس سران کشورهای اسلامی ...
مذاکره معاونان پژوهشی برخی دانشگاه های کشور برای ساماندهی نشریات توسط ISC
نشست معاونان پژوهشی دانشگاه های شهید چمران اهواز، سیستان و بلوچستان، شیراز و تبریز برای انجام پاره ای از مذاکرات ...
درخواستهای جدید کشورهای مختلف جهت نمایه شدن مجلات در ISC
به تازگی درخواستهای جدیدی از سوی سردبیران مجلات کشورهای مختلف جهت نمایه شدن مجلات خود در پایگاه استنادی علوم جهان ...
بازدید معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز از مرکز منطقه‌ای و ISC
اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اعلام کرد: آقای ...
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با دانشگاه تبریز تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد
دکتر جعفر مهراد سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام که به دعوت دکتر سید محمد تقی علوی رئیس دانشگاه تبریز ...
فهرست پرکارترین محققان ودانشگاه‌ها درتولیدعلم ایران
رییس مرکز منطقه‌یی اطلاع رسانی علوم و فناوری، آخرین آمار تولیدات علمی نمایه شده سال ۲۰۱۱ ایران در ISI را ...
همکاری های ISI و ISC آغاز شد‬
همکاری های ISI و ISC آغاز شد‬ ISI در صدد عقد تفاهم نامه با ISC است که در ISC با ...
آخرین آمارتولیدعلم ایران- برترین دانشگاهها و شاخص ترین دانشمندان ایران
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با اشاره به آخرین آمار تولید علم ایران در سال ۲۰۱۱ ...
دانشگاه تهران همچنان درصدر تولید علم کشور است
در بین دانشگاه هایی که در تولید علم سهم عمده ای دارند در ۶ ماه اول سال میلادی دانشگاه تهران ...
برگزاری هفتمین شورای راهبری ISC
در هفتمین نشست شورای راهبری ISC، فهرست نشریات علمی دارای ضریب تأثیر در ISC به زبان های فارسی، عربی، انگلیسی ...
طراحی نظام جدید نمایه استنادی کتاب توسط تامسون رویترز
پژوهشگران با استفاده از نظام جدید «نمایه استنادی کتاب» می توانند تصویر کاملتری از آثار منتشر شده در رشته تحقیقاتی ...
انتشار کتاب «پیشگامان علمی جهان اسلام»
کتاب «پیشگامان علمی جهان اسلام» توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام منتشر شد. نجمه حمیدی فرد، رئیس اداره همکاری های ...
برگزاری کارگاه «آشنایی با تازه‌های Springer» در مرکز منطقه‌ای
با حضور مدیر خاور میانه Springer، روز چهارشنبه ۸ تیرماه ۱۳۹۰ کارگاه آموزشی "آشنایی با تازه های Springer" با همکاری ...
رتبه ۲۱ تولید علم جهان متعلق به ایران است
رتبه تولید علم ایران در جهان از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ از ۱۵۰ به ۲۱ ارتقاء یافته است. بر اساس ...
اعضای کمیته برنامه‌ریزی کتابداری و اطلاع‌رسانی منصوب شدند
طی احکامی از سوی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعضای کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی منصوب ...
دیدگاه دکتر مهراد درباره ادغام نهاد و کتابخانه ملی
دکتر جعفر مهراد، رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری طی نامه ای به دکتر سعید رضایی شریف ...
بررسی زمینه‌های همکاری دانشگاه آزاد شیراز با مرکز منطقه‌ای و ISC
در بازدید مقامات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی ...
پنجره ای تازه رو به تولید علم ایران-نظام اطلاعات و آمار تولید علم ایران رسما رونمایی می شود
«نظام اطلاعات و آمار تولید علم ایران» در قالب وب‌سایتی ویژه جهت اعلام روزانه تولیدات علمی نمایه شده ایران در ...
افزایش درخواست‌های نمایه شدن مجلات کشورهای اسلامی در ISC
نجمه حمیدی فرد، سرپرست اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی ISC با اعلام این خبر گفت: اخیرا ...
رتبه بندی سال ۹۰ دانشگاهها کلید خورد/ دانشگاههای محروم از رتبه بندی
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با بیان اینکه رتبه بندی سال ۹۰ دانشگاهها و موسسات پژوهشی کلید خورد، گفت: ...
تصویب برنامه کارشناسی‌ارشد مدیریت و سازماندهی نسخه‌های خطی
دکتر جعفر مهراد سرپرست کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی و عضو گروه برنامه ریزی علوم اجتماعی وزارت علوم، ...
انتصاب دکتر مهراد بعنوان سرپرست کمیته کتابداری شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی
دکتر حسین نادری منش، معاون آموزشی وزیرعلوم، طی حکمی دکتر جعفر مهراد، عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز و رئیس مرکز ...
با ابتکاری تازه در عرصه علم سنجی جهانی
رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) از راه‌اندازی «نظام اطلاعات و آمار تولید علم ایران» در قالب وب‌سایتی ویژه ...
صعود تاریخی ایران به رتبه ‌٢١ تولید علم جهان
با استمرار شیب موشکی رشد تولیدات علمی ایران، محققان کشورمان با تولید بیش از ۱٫۳ درصد مستندات علمی دنیا در ...
تغییر در سیستم اطلاع‌رسانی سایت رتبه‌بندی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
به گزارش اداره همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام،مهندس جعفری، رئیس گروه برنامه نویسی استنادی پایگاه ...
نتایج رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی آذرماه سال جاری اعلام خواهد شد
شیراز-سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: رتبه بندی سال ۹۰ دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور آغاز شده است ...
سخنرانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در یونسکو
رئیس اداره همکاری های علمی بین اللمللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام کرد: دکتر جعفر مهراد، سرپرست پایگاه استنادی ...
براز علاقه‌مندی مرکز ملی شبکه آموزش و اطلاعات ترکیه برای همکاری با ISC
دکتر جعفر مهراد، سرپرست پایگاه استنادی جهان اسلام از علاقه مندی مرکز ملی شبکه آموزش و اطلاعات ترکیه در جهت ...
معرفی ISC در سمینار نظام های استنادی در روسیه
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سمینار وینیتی که درخصوص نشریات علمی و نظام های استنادی انفرادی خاص هر ...
بازدید اعضای کمیسیون نظام اطلاع‌رسانی از مرکز منطقه‌ای و ISC
در این بازدید که با حضور آقایان دکتر سید امید فاطمی، دکتر بختیاری نژاد، دکتر زواران، دکتر تفقدی ، مهندس ...
ساختمان جدید مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری افتتاح شد
ساختمان این مرکز در روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ با حضور مقامات عالی رتبه کشوری، نمایندگان مردم شیراز در مجلس ...
حضور رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه ایالتی باکو در مرکز منطقه ای شیراز
رئیس کتابخانه مرکزی و نیز رئیس دپارتمان آموزش‌های خاص دانشگاه ایالتی باکو در کشور آذربایجان با توانمندی ها و امکانات ...
تعامل علمی میان مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری و دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز وهیئت همراه از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی و علوم فناوری (RICEST) وپایگاه استنادی علوم ...
برگزاری جلسه مشترک ISC و دانشگاه علوم پزشکی مشهد
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی و بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، به منظور ...
رشد تولید علم ایران ۱۸برابر متوسط رشد جهان اسلام است
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با بیان این که از ابتدای سال ۲۰۱۱ تاکنون محققان ایرانی، پنج هزار ...
حضور مدیر آموزش شرکت تامسون رویترز (ISI) در مرکز منطقه‌ای شیراز
مدیر آموزش شرکت تامسون رویترز (ISI) و هیات همراه روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۰ از پایگاه استنادی علوم جهان ...
مرکز منطقه‌ای شیراز میزبان رئیس کتابخانه ملی اتریش و هیأت همراه
رئیس کتابخانه ملی اتریش به همراه هیأتی از مدیران و کارشناسان این کتابخانه در روز جمعه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۰ ...
بازدید رئیس پارک علم و فناوری فارس از مرکز منطقه‌ای
رئیس پارک علم و فناوری فارس و هیات همراه در روز شنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۰ از مرکز منطقه ای ...
مدیر منطقه ای ISI از ISC بازدید می‌کند
رئیس اداره همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اعلام این خبر گفت: بنا به ...
انتشار کتاب «معرفت شناسی علم سنجی»
«معرفت شناسی علم سنجی»، نخستین کتابی است که درباره مبانی نظری علم سنجی در ایران تالیف و توسط ISC منتشر ...
سهم‌۴٠درصدی علوم انسانی درتولید علم فارسی دانشگاه تهران
دکتر جعفر مهراد اظهار کرد: دانشگاه تهران در طول سالیان دراز خدمات ارزنده ای در عرصه های آموزشی پژوهشی وخدماتی ...
تشریح فعالیتها و برنامه‌های آتی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی شیراز و ISC
به دعوت مشاور وزیر و مدیر کل وزارتی، رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه ...
مراسم افتتاح شاخه مرکز منطقه‌ای شیراز در دانشگاه ارومیه برگزارشد
شاخه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در دانشگاه ارومیه افتتاح شد. مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم ...
شاخه مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری در دانشگاه ارومیه افتتاح می‌شود
نجمه حمیدی فرد، رئیس اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و ...
صدور کد کاربری برای اعضای هیات علمی گروه‌های کتابداری کشور
امکان دسترسی اعضای هیات علمی گروه‌های کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور به پایگاههای تمام متن موجود ...
جزئیات فرآیند دریافت اعتبار تکمیل پروژه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اعلام شد
اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اعلام کرد: در ...
بازدید معاون وزیر علوم از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
نجمه حمیدی فرد، رئیس اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و ...
تجلیل از چهره ماندگار علوم کتابداری و اطلاع رسانی در بین هنرمندان و دانشگاهیان
شبکه جهانی جام جم از دکتر جعفر مهراد چهره ماندگار رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی در سال ۱۳۸۹ در ...
انتصاب دکتر جعفر مهراد به عنوان عضو کرسی علمی روانشناسی و علوم تربیتی
نقش دکتر جعفر مهراد به عنوان عضو کرسی علمی روانشناسی و علوم تربیتی ، همکاری در حوزه علوم کتابداری و ...
سهم جهان اسلام درتولیدعلم جهانی
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) با اشاره به سه برابر شدن آمار تولیدات علمی کشورهای اسلامی نسبت به دهه ...
برترین کشورهای اسلامی صادرکننده تکنولوژی
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در تشریح صادرات تکنولوژی پیشرفته جهانی، سهم گروهی از کشورها را ...
دانشگاه تهران درجهان اسلام اول شد/ آمارتولید علم ایران قبل و بعدانقلاب
جعفر مهراد افزود: پدیده تولید علم اندکی بیش از یک ربع قرن سابقه دارد و با توجه به پیشرفت های ...
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند.
در این مراسم که در دهه فجر انقلاب اسلامی در مرکز منطقه ای برگزار گردید، ابتدا پس از تلاوت آیاتی ...
جایگاه اول دانشگاه تهران درمیان دانشگاههای کشور براساس رتبه بندی وبومتریکس
دکتر محمد رضا قانع عضو هیأت علمی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با اعلام این خبر افزود: ...
مقام دوم ایران در تولید علم در میان ۵۷ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی
دکتر جعفر مهراد، رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، در گفتگو با لیزنا با اعلام این خبر ...
سهم کمتر از یک درصدی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در ثبت اختراع
دکتر جعفر مهراد، رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری درخصوص پروانه های ثبت اختراع بیان کرد: حقوق ...
نقش مهم مراکز ISC و RICeST در حوزه اطلاع رسانی و سنجش علم در سطح ملی و بین الملل
اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، با اعلام این ...
جدول رده بندی جهانی تولید ۴ علم/ ایران چه کشورهایی را پشت سر گذاشت
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با تشریح پیشرفت های علمی ایران در سالهای اخیر از صعود ...
برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری در مرکز‌ منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
در این مراسم ابتدا خانم مرضیه سیامک عضو هیات علمی مرکز‌ منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری به ایراد سخنرانی ...
حدود ۸۰ درصد هزینه های تحقیق و توسعه توسط کشورهای توسعه یافته مصرف می شود
دکتر جعفر مهراد، رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، گفت: امروز در حدود ۸۰ درصد هزینه های ...
عضویت دکتر مهراد در هیات مدیره انجمن ایرانی اخلاق در علم و فناوری
اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اعلام کرد: دکتر ...
نتایج نخستین رتبه‌بندی رسمی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشوراعلام شد
رییس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اشاره به آغاز رتبه بندی دانشگاه‌های جهان اسلام از آوریل ۲۰۱۱ اظهار ...
دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد واحد تبریز رتبه اول دانشگاه های کشور را کسب کردند
دکتر "جعفر مهراد" روز سه شنبه در حاشیه اولین همایش مدیریت و پژوهش که در سالن اجلاس سران برگزار شد، ...
دکتر محمدرضا فلاحتی به عنوان سرپرست معاونت اداری مالی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری منصوب شد
 نظر به اهمیت صرفه جویی منطقی در هزینه ها از یکسو و تلاش برای فراهم آوردن زمینه های مناسب برای ...