‏دانشگاه شهید باهنر کرمان‏

صفحه نخست » ‏شاخه ها و مراکز دریافت کننده خدمات » ‏دانشگاه شهید باهنر کرمان‏

سرپرست:

سرکار خانم سوزان سلاجقه

پست الکترونیک:

suzanne_s116@yahoo.com

تلفن : 

آدرس :

کرمان - بزرگراه امام خمینی - میدان پژوهش - دانشگاه شهید باهنر

کد پستی :

-

دورنگار :

-