‏دانشگاه سیستان و بلوچستان‏

صفحه نخست » ‏شاخه ها و مراکز دریافت کننده خدمات » ‏دانشگاه سیستان و بلوچستان‏

سرپرست:

آقای مجید مصطفایی

پست الکترونیک:

lib_info@usb.ac.ir

آدرس :

زاهدان، بلوار دانشگاه، دانشگاه سيستان و بلوچستان ، کتابخانه مرکز و مرکز اسناد ، صندق پستی 1197-98135

کد پستی :

-

دورنگار :

-