مرکز اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس‏

صفحه نخست » ‏شاخه ها و مراکز دریافت کننده خدمات » مرکز اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس‏

سرپرست:

سرکار خانم انوشه اندیشه تدبیر

پست الکترونیک:

تلفن : 

آدرس :

شیراز - چهارراه حافظیه

کد پستی :

-

دورنگار :

07132263510