مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم(مکتا)‏

صفحه نخست » ‏شاخه ها و مراکز دریافت کننده خدمات » مجمع کتابخانه های تخصصی استان قم(مکتا)‏

سرپرست:

جناب آقای مهدی محمدی شجاعی

پست الکترونیک:

m2shojai@gmail.com

آدرس :

قم- مسجد اعظم- کتابخانه حضرت آیت الله العظمی بروجردی(ره)

کد پستی :

-

دورنگار :

-