شهرداری اصفهان‏

سرپرست:

جناب آقای شهباز ماکويی

پست الکترونیک:

cle_rabet@yahoo.com

تلفن : 

آدرس :

اصفهان - خيابان باغ گلدسته - نبش بلوار هشت بهشت - کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان - مرکز اطلاع رسانی

کد پستی :

-

دورنگار :

32239931 - 031