سازمان تبلیغات اسلامی قزوین‏

صفحه نخست » ‏شاخه ها و مراکز دریافت کننده خدمات » سازمان تبلیغات اسلامی قزوین‏

سرپرست:

سرکار خانم رويا صفری - سرکار خانم شهلا ملکی

پست الکترونیک:

alib.tqazvin@gmail.com

تلفن : 

آدرس :

قزوين - خيابان فلسطين - چهار راه عمران - سازمان تبليغات اسلامی

کد پستی :

-

دورنگار :

-