ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال

صفحه نخست » کتاب ها » ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال

ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال

نویسنده : اس. چاودوری - اس. پی. چاودوری - پی. کراسلی
مترجم : دکتر محمود جورابیان - دکتر گئورگ قره پتیان - مهندس حسین قاسمی
تعداد جلد : 1
تاریخ انتشار : 1394
شابک : 123456