واژه نامه برگردان نام و نام خانوادگی نویسندگان خارجی(نوشته شده با حروف انگلیسی) به فارسی با استفاده از تحلیل رخداد محور(۲۰۱۴- ۲۰۱۳ میلادی)

صفحه نخست » کتاب ها » واژه نامه برگردان نام و نام خانوادگی نویسندگان خارجی(نوشته شده با حروف انگلیسی) به فارسی با استفاده از تحلیل رخداد محور(۲۰۱۴- ۲۰۱۳ میلادی)

واژه نامه برگردان نام و نام خانوادگی نویسندگان خارجی(نوشته شده با حروف انگلیسی) به فارسی با استفاده از تحلیل رخداد محور(۲۰۱۴- ۲۰۱۳ میلادی)

نویسنده : دکتر محمد رضا فلاحتی قدیمی فومنی
تعداد جلد : 1
تاریخ انتشار : 1392
ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری