نظام ارزیابی وب سایت دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه نخست » کتاب ها » نظام ارزیابی وب سایت دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی

نظام ارزیابی وب سایت دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده : دکتر محمدرضا قانع
تعداد جلد : 1
تاریخ انتشار : 1390
ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری