مطالعه آشفتگی نگارش نام دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایگاه تامسون رویترز و یک دست سازی نام آنها

صفحه نخست » کتاب ها » مطالعه آشفتگی نگارش نام دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایگاه تامسون رویترز و یک دست سازی نام آنها

مطالعه آشفتگی نگارش نام دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایگاه تامسون رویترز و یک دست سازی نام آنها

نویسنده : مرضيه گل تاجي- فاطمه علي نژاد چمازکتي
تعداد جلد : 1
تاریخ انتشار : 1390
ناشر : پایگاه استنادی علوم جهان اسلام