مبانی ارگونومی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

صفحه نخست » کتاب ها » مبانی ارگونومی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

مبانی ارگونومی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

نویسنده : دکتر احمد شعبانی - رقیه رضایی - فاطمه نادری
تعداد جلد : 1
تاریخ انتشار : 1392
ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری