طراحی و پیاده سازی سامانه نشریات چاپ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ISC در محیط لینوکس

صفحه نخست » کتاب ها » طراحی و پیاده سازی سامانه نشریات چاپ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ISC در محیط لینوکس

طراحی و پیاده سازی سامانه نشریات چاپ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و ISC در محیط لینوکس

نویسنده : مهندس سارا کلینی - دکتر محمدرضا قانع
تعداد جلد : 1
تاریخ انتشار : 1392
ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری