راهبردهایی برای کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی

صفحه نخست » کتاب ها » راهبردهایی برای کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی

راهبردهایی برای کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی

نویسنده : دکتر جعفر مهراد- دکتر محمد حسن زاده
تعداد جلد : 1
تاریخ انتشار : 1390
ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری