بررسی وضعیت چکیده نویسی انگلیسی در مجلات فارسی علمی-پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (حوزه ی علوم پایه) سال ۱۳۹۰ و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن

صفحه نخست » کتاب ها » بررسی وضعیت چکیده نویسی انگلیسی در مجلات فارسی علمی-پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (حوزه ی علوم پایه) سال ۱۳۹۰ و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن

بررسی وضعیت چکیده نویسی انگلیسی در مجلات فارسی علمی-پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (حوزه ی علوم پایه) سال ۱۳۹۰ و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن

نویسنده : دکتر محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی
تعداد جلد : 1
تاریخ انتشار : 1392
ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری