امکان سنجی تعیین خوانایی مفهوم پایه با هدف بهبود بازیابی اطلاعات در حوزه های تخصصی در زبان فارسی: موردکاوی علوم رایانه

صفحه نخست » کتاب ها » امکان سنجی تعیین خوانایی مفهوم پایه با هدف بهبود بازیابی اطلاعات در حوزه های تخصصی در زبان فارسی: موردکاوی علوم رایانه

امکان سنجی تعیین خوانایی مفهوم پایه با هدف بهبود بازیابی اطلاعات در حوزه های تخصصی در زبان فارسی: موردکاوی علوم رایانه

نویسنده : دکتر شعله ارسطوپور
تعداد جلد : 1
تاریخ انتشار : 1391
ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری