استانداردهای سردبیری نشریه

صفحه نخست » کتاب ها » استانداردهای سردبیری نشریه

استانداردهای سردبیری نشریه

نویسنده : دکتر محمدرضا قانع
تعداد جلد : 1
تاریخ انتشار : 1390
ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری