آسیب شناسی ارجاعات کتابشناختی نشریات علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی ایران

صفحه نخست » کتاب ها » آسیب شناسی ارجاعات کتابشناختی نشریات علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی ایران

آسیب شناسی ارجاعات کتابشناختی نشریات علمی – پژوهشی و علمی – ترویجی ایران

نویسنده : دکتر محمد رضا قانع
تعداد جلد : 1
تاریخ انتشار : 1393
ناشر : مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری