کتاب ها

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

نظام رتبه بندی تایمز: ۲۰۱۳-۲۰۱۴

تاریخ انتشار: 1392 *
نویسنده : دکتر جعفر مهراد - آمنه ثابت سروستانی - سیده مژگان بینش

مقدمه ای بر گزارش نویسی مکاتبات اداری

تاریخ انتشار: 1389 *
نویسنده : شاپور رضا برنجیان

مقاله نامه حقوق مالکیت فکری (Copyright)

تاریخ انتشار: 1391 *
نویسنده : حسن همتی

معرفت شناسی علم سنجی

تاریخ انتشار: 1389 *
نویسنده : دکتر غلامرضا حیدری

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

تاریخ انتشار: 1392 *
نویسنده : دکتر جعفر مهراد

مبانی علم در آموزه های اسلامی و ظرفیت های تولید و نشر علم در ایران

تاریخ انتشار: 1389 *
نویسنده : دکتر محمد حسن‌زاده - دکتر عيسي‌ متقي‌زاده

مبانی ارگونومی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

تاریخ انتشار: 1392 *
نویسنده : دکتر احمد شعبانی - رقیه رضایی - فاطمه نادری

کنترل پیش بین سیستم مدیریت زنجیره تأمین

تاریخ انتشار: 1392 *
نویسنده : مهندس محمد میران بیگی - پروفسور علی اکبر جلالی

سامانه تحلیل حروف ربط و اضافه ی زبان فارسی

تاریخ انتشار: 1392 *
نویسنده : دکتر محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی

ریشه یاب ماضی و مضارع از مصدر افعال ناگذر در زبان فارسی

تاریخ انتشار: 1390 *
نویسنده : شاپوررضا برنجیان

رتبه بندی نشریات، موسسات و کشورها بر اساس نظام سایماگو

تاریخ انتشار: 1392 *
نویسنده : دکتر جعفر مهراد - سیده مژگان بینش

راهبردهایی برای کمیته برنامه ریزی کتابداری و اطلاع رسانی

تاریخ انتشار: 1390 *
نویسنده : دکتر جعفر مهراد- دکتر محمد حسن زاده

تولید علم ایران و جایگاه آن در بین کشورهای جهان، پیش بینی رشد تولید علم ایران در سال ۲۰۱۸

تاریخ انتشار: 1391 *
نویسنده : دکتر علي گزني- نجمه حميدي فرد، تحت نظارت و سرپرستي:دکتر جعفر مهراد

توصیف وضعیت فعلی و چشم انداز آینده نشریات علمی

تاریخ انتشار: 1389 *
نویسنده : دکتر دیانی

توسعه علمی و تربیتی در کشورهای عضو OIC

تاریخ انتشار: 1390 *
نویسنده : بابک پرتو (ترجمه)

تجدید حیات علم در کشورهای اسلامی

تاریخ انتشار: 1390 *
نویسنده : نجمه حميدي‌فرد (مترجم)

پیشگامان علمی جهان اسلام

تاریخ انتشار: 1390 *
نویسنده : پروفسور جعفر مهراد - سیده مژگان بینش

بهداشت و پرورش طیور

تاریخ انتشار: 1392 *
نویسنده : دکتر منصور میاحی

برند الکترونیکی (E-Brand) با نگرش مدیریتی

تاریخ انتشار: 1390 *
نویسنده : دکتر علی صنایعی

بررسی وضعیت تولیدات علمی ۲۰ کشور برتر دنیا

تاریخ انتشار: 1388 *
نویسنده : دکتر جعفر مهراد و سیده مژگان بینش

استانداردهای سردبیری نشریه

تاریخ انتشار: 1390 *
نویسنده : دکتر محمدرضا قانع

اخلاق انتشارات علمی

تاریخ انتشار: 1390 *
نویسنده : دکتر عباس حري

تفرجی در مناظر علوم انسانی

تاریخ انتشار: 1394 *
نویسنده : فرهنگستان علوم

دستنامه چگونگی تنظیم چکیده در نشریات ادواری

تاریخ انتشار: 1394 *
نویسنده : دکتر شعله ارسطوپور

اطلس ملی علم جمهوری اسلامی ایران – جلد اول

تاریخ انتشار: 1395 *
نویسنده : دکتر جعفر مهراد - دکتر محمد حسن زاده

اطلس ملی علم جمهوری اسلامی ایران – جلد دوم

تاریخ انتشار: 1395 *
نویسنده : دکتر جعفر مهراد - دکتر محمد حسن زاده

دستنامه چگونگی تنظیم چکیده در نشریات ادواری

تاریخ انتشار: 1394 *
نویسنده : دکتر شعله ارسطوپور

ریزشبکه ها و شبکه های توزیع فعال

تاریخ انتشار: 1394 *
نویسنده : اس. چاودوری - اس. پی. چاودوری - پی. کراسلی
مترجم : دکتر محمود جورابیان - دکتر گئورگ قره پتیان - مهندس حسین قاسمی