معاونت پژوهش و فناوری
مدیر : دکتر محمد رضا صالحی
ایمیل : salehi@ricest.ac.ir
تلفن : 07136468456
کارکنان:
دکتر هاجر صفاهیه (سرپرست مدیریت معاونت پژوهشی)
مریم طاهری
علی بیهقی
مینا رنجبر

 

آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و فرم های پژوهشی
- تنظیم برنامه‏ هاى پژوهشی مرکز در قالب سیاستها و خط مشى‏هاى مصوب
- انجام بررسیهاى لازم در مورد تغییر و یا توسعه برنامه‏ هاى تحقیقاتى و پژوهشى و تطبیق آن با نیازهاى کشور
- اظهارنظر در مورد اعتبارات مورد نیاز واحدها و گروه های پژوهشى مرکز
- تعبیر و تفسیر خط مشى‏هاى تعیین شده در مورد تحقیقات و ارائه راهنمایى لازم به واحدهاى‏ ذى‏ربط
- تهیه گزارشهاى لازم جهت طرح در شوراى علمی و کمیته پژوهشی مرکز
- تهیه و پیشنهاد آیین‏ نامه‏ هاى مختلف پژوهشى و نظارت بر اجراى آنها
- انجام بررسیهاى لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهاى پژوهشى
- برقرارى ارتباط با دانشگاههاى داخلى و خارجى و نیز مؤسسات علمى به منظور جلب همکارى آنان در زمینه‏هاى مختلف پژوهشى
- همکارى در ارائه خدمات علمى، فرهنگى و اجتماعى و برگزارى سمینارها و کنفرانسهاى علمى و اجراى کلیه امور قراردادهاى تحقیقاتى و علمى- خدماتى بین مرکز و سایر مؤسسات
- نظارت بر امور چاپ و انتشارات مرکز
- برنامه‏ریزى جهت استفاده اعضاى هیأت علمى از فرصتهاى مطالعاتى داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
- نظارت بر توزیع و تخصیص بورسها و نیز مأموریتهاى علمى خارج از کشور
- مطالعات لازم در زمینه ارزشیابى فعالیتهاى پژوهشى‏ وارزیابى ‏عملکرد پژوهش ى‏سالانه‏ مرکز
- نظارت بر عقد قراردادهاى پژوهشى و تحقیقات علمى
- افتتاح شاخه های مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در دانشگاه های سراسر کشور
- عضویت در مجامع و شرکت در جلسات مختلف برون سازمانی از جمله کنسرسیوم صاحبان محتوا، شورای سیاست گذاری منابع اطلاعاتی، انجمن کتابداری و ....
- برگزاری کارگاه های آموزشی

تعداد بازدید : 3834
5.2/10 (تعداد آرا 73 نفر )

مناقصه ها و مزایده های RICeST
آمار بازدید
تعداد افراد آنلاین 2 نفر
بازدید امروز 1,631
بازدید دیروز 2,038
بازدید 30 روز گذشته 84,578
بازدید کل 1,155,354 نفر