گیتی سلطانی
نام و نام خانوادگی : گیتی سلطانی
سوابق تحصیلی : کارشناسی مدیریت بازرگانی

تعداد بازدید : 763
1.2/10 (تعداد آرا 5 نفر )