مهندس فرزاد راستی
نام و نام خانوادگی : مهندس فرزاد راستی
سوابق تحصیلی : کارشناسی کامپیوتر گرایش سخت افزار

تعداد بازدید : 814
1.2/10 (تعداد آرا 5 نفر )