سید یعقوب جعفری
نام و نام خانوادگی : سید یعقوب جعفری
سوابق تحصیلی : کارشناسی فلسفه
سوابق شغلی : انباردار

تعداد بازدید : 788
1.2/10 (تعداد آرا 5 نفر )