دکتر هاجر صفاهیه
نام و نام خانوادگی : دکتر هاجر صفاهیه
پست الکترونیک : safaheih@ricest.ac.ir
سمت : سرپرست مدیریت امور پژوهشی
بیوگرافی : محل تولد : اصفهان
سوابق تحصیلی : لیسانس علوم کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه اصفهان 1380 | فوق لیسانس علوم کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه UM مالزی 1386 | دکترا علوم کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه UM مالزی 1392
سوابق شغلی : مدیر اجرایی مجلات علمی- پژوهشی علوم انسانی، علوم پایه و فنی – مهندسی دانشگاه اصفهان سالهای 1383-1381 | مسئول سایت حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان 1387-1386 | راهبری سیستم و نرم افزار نگین پژوهش دانشگاه اصفهان 1387-1386 | دبیر دبیرخانه همایش ملی فرهنگ ایثار و شهادت با همکاری بنیاد شهید و جانبازان استان اصفهان و دانشگاه اصفهان از سال 1387-1386 | مسئول اطلاع رسانی، آموزش و پژوهش کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان سال 1393-1390 | دبیر کمیته علم سنجی دانشگاه اصفهان 1392-1390 | دبیر کمیته انضباط پژوهشی دانشگاه اصفهان 1392-1390 | دبیر کمیته ‏اختصاص کد اخلاقی پژوهش دانشگاه اصفهان 1392-1390 | عضوکمیته ساماندهی منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان 1393-1391 | دبیر شورای تحول علوم انسانی دانشگاه اصفهان 1392 | دبیر کمیته دستگاهی نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان 1392 | عضو هیات علمی گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری 1393 | عضو کمیته رفاهی، فرهنگی و ورزشی مرکز منطقه ای و پایگاه استنادی | مشاور ریاست مرکز منطقه ای اطلاع رسانی و پایگاه استنادی در امور بانوان و خانواده

عنوان پايان نامه های  كارشناسي ارشدو دکترا 

 

Information Needs and Information Seeking Behavior of International Students. (Master)

1

A Study of Postgraduation Students’ Behavioural intention in Using Electrionic Information Resources. (Ph.D)

2

 

مقالات ارائه شده در مجلات علمي- پژوهشی 

 

S.A. Sanni, Hajar Safahieh, A.N.Zainab, A.Abrizah and R.G. Raj (2013). Evaluating the growth pattern and relative performance in Nipah virus research from 1999 to 2010. Malaysian Journal of Library & Information Science, 18(2), 2013: 14-24.

1

Hajar Safahieh  and Zainab Awang Ngah and Shamsodin Sanni (2012). Growth of research and athours in Nipah virus Research. Malaysian Journal of Library & Information Science, 17(3): 35-47.

2

Hajar Safahieh and Asefeh Asemi. (2010). Computer literacy skills of librarians: a case study of Isfahan University libraries, Iran. The Electronic Library Journal, 28 (1): 89-99.

3

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهاي  بین المللی

 

Hajar Safahieh (2014). ISC Journal Citation Reporsts, 2nd International Conference of Research Editors-in-Chief (Islamic Countries). 1-2 December 2014 Shiraz, Iran.

1

Hajar Safahieh (2012). Information seeking and use of electronic information resources among postgraduate students. International Conference on Future of Libraris, 8-10 April 2012, India.

2

Hajar Safahieh, Zainab Awang Ngah, and Aamir Rasul. (2011). Library Anxiety and Avoidance: The Mediating Effects of Perceived behavioral Control on Library Anxiety and Intention to Use E-libraries. Asia-Pacific Conference on Library &Information Education & Practice, 22-24 June 2011, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam, Malaysia

3

Hajar Safahieh and Zainab Awang Ngah (2010). Digital Library Adoption. 2nd International Symposium on Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services, 3-5 June 2010, india.

4

Hajar Safahieh (2009). Internet Resources for Teachers. International Seminar on Teachers Education, 22 November 2009, Convened in Langsa, Aceh Province, Indonesia

5

Hajar Safahieh and Asefeh Asemi. (2008). Computer literacy skills of librarians: a case study of Isfahan University libraries, Iran. Interntional Conference on Libraries, Information and Society, 17-20 November 2008, University of Malaya, Malaysia.

6

Hajar Safahieh and Dijit Singh. (2007).Information communication channels for incoming international students at public universities in Malaysia. Interntional Conference on Libraries, Information and Society.  26-27 June 2007, Petaling Jaya, Malaysia.

7

Hajar Safahieh and Dijit Singh .(2006). Information need of international students at a Malaysian university.  Asia-Pacific Conference on Library & Information Education & Practice. 3-6 April 2006, Nanyang Technological University, Singapore Singapore.

8

 

طرح های پژوهشی

1

 

ارزیابی کیفیت منابع و خدمات الکترونيک وب گاه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری  RICeST   بر اساس معيار اي-کوال

 

تقدیر نامه ها و افتخارات

1

دریافت بورس تحصیلی Sasakawa Young Leaders Felloship Fund , Japan, 2006  

2

دریافت بورس تحصیلی  Bright Spark Scholarship , Malaysia, 2011

3 

کسب افتخار "بانوی نمونه سال 93" دانشگاه اصفهان

 

 

سخنرانیها

1

Hajar Safahieh (2009). Informaiton Comunication Technology (ICT) for Techers. International Seminar on ‎Teacher Education. Convened in Langsa, Aceh Province, Indonesia, 22 ‎November 2009.

2

Intention to use and adoption of electronic information resources among postgraduate students. (2011). Research seminar. Uinvieristy of Malaya, Malaysia, Malaysia. 18 ‎Jun 2012.

3

Theory of Planned Behavior and Determinats of User Acceptance of E-libraray (2012). Research Seminar. Uinvieristy of Malaya, Malaysia. 18 ‎November 2012.

4

Hajar Safahieh (2014). ISC's Journal Citation Report. Shiraz, Iran. 1-2 December 2014.

5

عوامل موثر بر پذیرش فناوری در کتابخانه ها. هفته پژوهش(1389) . دانشگاه اصفهان.

6

راهبردهای جستجو و بازیابی اطلاعات در پایگاه های اطلاعات علمی و موتورهای جستجو (1392). دانشگاه فرهنگیان اصفهان( پردیس باهنر).  

7

شیوه مدرسی راهبردهای جستجوی اطلاعات در وب و پایگاه های اطلاعاتی (1392). نشست کتابداران و مسئولین کتابخانه های دانشگاهی. دانشگاه اصفهان

8

منابع اطلاعات علمی الکترونیک و شیوه های بازیابی اطلاعات (1393). دانشگاه فرهنگیان اصفهان ( پردیس الزهرا) .

9

زنان، پژوهش و تولید علم  (1393).  هفته پژوهش. مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری.


تعداد بازدید : 732
1.5/10 (تعداد آرا 6 نفر )

مناقصه ها و مزایده های RICeST
آمار بازدید
تعداد افراد آنلاین 4 نفر
بازدید امروز 1,239
بازدید دیروز 2,464
بازدید 30 روز گذشته 73,219
بازدید کل 975,421 نفر