دکتر حسن مقدس زاده
نام و نام خانوادگی : دکتر حسن مقدس زاده
پست الکترونیک : moghadas@ricest.ac.ir
سمت : مدیر گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع ، سرپرست مدیریت اطلاعات
بیوگرافی : محل تولد : مشهد | سال تولد : 1354
سوابق تحصیلی : کارشناسی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه فردوسی مشهد ، 1377-1373 | کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، 1385-1383 | دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه میسور هند ، 2012-2009
سوابق شغلی : کارشناس بخش نیازشناسی ، مدیریت اطلاع رسانی جهاد سازندگی استان خراسان ، 1379-1377 | کارشناس کتابدار ، کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ، 1380-1379 | مدیر اطلاع رسانی ، شرکت قطار شهری مشهد ، 1381-1379 | کارشناس کتابدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، 1385-1380 | کارشناس کتابدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، 1387-1385 | دبیر هیات موسس ، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران – شاخه مازندران ، 1387-1385 | دبیر انجمن ، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران – شاخه مازندران ، 1387-1386 | عضو هیأت علمی گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات- مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ، 1393-
 

کتابهاي تأليفی

1

تقی پور حیدری، مهدی؛ محمدی فیروزجایی، عیسی؛ مقدس زاده، حسن؛ نورانی، حسین و یمین فیروز، موسی (1389). اطلس کتابخانه های مازندران. ساری: نشر شلفین.

 

2

محمدی فیروزجایی، عیسی؛ نورانی، حسین و یمین فیروز، موسی (1389). گذری بر کتابخانه های مازندران (عمومی، مساجد و دانشگاهی). ویراسته حسن مقدس زاده، تهران: نشر کتابدار.

 

3

Moghaddaszadeh, Hassan & Nikam, Khaiser (2012). Attitudes of the University Library Users towards Information Literacy: A Comparative Study between Iran and India. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing. 

 

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و بین المللی:

1

پریرخ، مهری ، حسن مقدس زاده (1378) . سواد اطلاعاتی ( پژوهشی پیرامون چگونگی کسب سواد اطلاعات ) . مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ، بهار و تابستان ، ص. 317334 .

 

2

مقدس زاده، حسن (1387). بررسی میزان سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد . ماهنامه اطلاع یابی و اطلاع رسانی ، سال دوم ، شماره 8 ، ص. 57.

 

3

Moghaddaszadeh, Hassan & Nikam, Khaiser (2012). Attitudes of Faculty Members and Research Scholars towards Information Literacy: A Study of Bangalore University, Bangalore, India. International Journal of Information Dissemination and Technology. 2(1), 12-17.

 

4

Moghaddaszadeh, Hassan & Nikam, Khaiser (2012). Attitudes of Faculty Members and Research Scholars towards Information Literacy: A Study of University of Mysore, Mysore, India. International Journal of Information Science and Application (IJISA), 2(1), 27-32.

 

5

Moghaddaszadeh, Hassan and Nikam, Khaiser (2011). Use of e-resources by the University Users of Iran and India: A Comparative Study. International Journal of Information Dissemination and Technology. 1(3), 144-151.

 

 

 

مقالات همایش های داخلی و بین المللی:

1

یمین فیروز، موسی؛ قلی نیا، همت؛ رضوی، علی اصغر و مقدس زاده، حسن (1391). مروری بر شاخص و ابزارهای مکمل: رویکردی انتقادی. ارائه شده در همایش ملی جایگاه تفکر انتقادی در آموزش کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، بابل.

 

2

Ghorbani, Leila; Moghaddaszadeh, Hassan and Nikam, Khaiser (2010). Blogs in Libraries. Paper Presented at National Conference on Next Generation Digital Libraries and Web Technologies: Challenges and Opportunities Organized By Central Library Sri Krishna College of Engineering and Technology Coimbatore, August 19-21.

 

3

Moghaddaszadeh, Hassan and Nikam, Khaiser (2009). Information Literacy 2.0. 7th International CALIBER 2009, Pondicherry University, February 25-27.

 

4

Moghaddaszadeh, Hassan and Nikam, Khaiser (2010). Scopus. Paper Presented at National Conference on Next Generation Digital Libraries and Web Technologies: Challenges and Opportunities Organized By Central Library Sri Krishna College of Engineering and Technology Coimbatore, August 19-21.

 

5

Moghaddaszadeh, Hassan and Nikam, Khaiser (2011). Attitude of Mysore University Library users towards information literacy: A study. Paper presented at the Sixth International Multi-Disciplinary Conference: Knowledge in New Millennium. January 14-15.

 

6

Moghaddaszadeh, Hassan; Ghorbani, Leila and Nikam, Khaiser (2010). Gutenberg e-books. Paper presented at the UGC sponsored national level conference on ‘Empowering Library Professionals in Managing Digital Resources and Providing Extension Activities'. January 18 – 19.

 

7

Moghaddaszadeh, Hassan; Raeesi, Farzaneh and Nikam, Khaiser (2010). Project Muse. Paper Presented at National Conference on Content Management in Digital Era: Opportunities and Challenges Organized By Department Of Library and Information Science, Kuvempu University, March 12 -13.

 

8

Tahmasbi, Salimeh and Moghaddaszadeh, Hassan (2010). Measuring organizational intelligence of the Academic Libraries in Mazandaran Province, Iran. Paper Presented at international Conference WASET 2010, June 28-30, Paris, France.

 

 

 

طرح های پژوهشی

 

 
1

طهماسبی، سلیمه ، حسن مقدس زاده . بررسی هوش سازمانی در کتابخانه های دانشگاهی استان مازندران . دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری .

 

 

 

سوابق آموزشی


تعداد بازدید : 1091
1/10 (تعداد آرا 4 نفر )

مناقصه ها و مزایده های RICeST
آمار بازدید
تعداد افراد آنلاین 6 نفر
بازدید امروز 1,326
بازدید دیروز 2,464
بازدید 30 روز گذشته 73,306
بازدید کل 975,508 نفر