مهندس علیرضا دهداری زاده
نام و نام خانوادگی : مهندس علیرضا دهداری زاده
پست الکترونیک : dehdarizadeh@ricest.ac.ir
سمت : مدیر امور اداری
بیوگرافی : سال تولد: 1351 | محل تولد : بوشهر
سوابق تحصیلی : کارشناسی مدیریت بازرگانی ، دانشگاه شیراز | کارشناسی ارشد IT ، دانشگاه شیراز
سوابق شغلی : مدیر امور اداری

 

مقالات تأليفی

1

بررسی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در کتابخانه های عمومی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری اطلاعات

 


تعداد بازدید : 1159
1.2/10 (تعداد آرا 5 نفر )