دکتر بهاره پهلوان زاده
نام و نام خانوادگی : دکتر بهاره پهلوان زاده
پست الکترونیک : pahlevanzadeh@ricest.ac.ir
سمت : مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ، سرپرست و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی طراحی و عملیات سیستمها

تعداد بازدید : 666
1.2/10 (تعداد آرا 5 نفر )