مهندس سلمان سلیمی
نام و نام خانوادگی : مهندس سلمان سلیمی
سوابق تحصیلی : کارشناسی کامپیوتر

تعداد بازدید : 479
1.2/10 (تعداد آرا 5 نفر )