مهندس محمد رزم آرا
نام و نام خانوادگی : مهندس محمد رزم آرا
سوابق تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

تعداد بازدید : 635
1.2/10 (تعداد آرا 5 نفر )